Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Kancelaria SK&S doradzała meksykańskiej grupie kapitałowej Finaccess Capital

123RF
Prawnicy z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak doradzali meksykańskiej grupie kapitałowej Finaccess Capital w transakcji przejęcia kontroli nad AmRest Holdings SE („AmRest"), spółkš europejskš notowanš na Giełdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie.

AmRest jest największš niezależnš firmš prowadzšcš sieci restauracji w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Od 1993 roku Spółka rozwija portfolio marek, liderów w swoich kategoriach, takich jak KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks w oparciu o franczyzę i współpracę typu joint venture.

Rynkowa wartoœć transakcji wyniosła ponad 1,5 miliarda zł.

W ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 66% akcji w AmRest, Finaccess Capital nabyło ponad 6 milionów akcji i tym samym (wraz z pakietem mniejszoœciowym dotychczas kontrolowanym przez Finaccess) przekroczyło próg 60% akcji w AmRest, stajšc się akcjonariuszem dominujšcym.

SK&S doradzał klientowi we wszystkich elementach transakcji, w tym w zakresie obowišzków regulacyjnych, uzyskiwania zgód organów antymonopolowych oraz w kwestiach zwišzanych z finansowaniem transakcji i finansowym zabezpieczeniem rozliczenia wezwania. Transakcja wymagała œcisłej współpracy z kancelariami zagranicznym doradzajšcymi Finaccess Capital, w szczególnoœci w zakresie prawidłowego wykonywania obowišzków zwišzanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji spółki publicznej oraz kwestii antymonopolowych.

Finaccess w ramach transakcji wspomagany był przez zespół prawników SK&S kierowany przez dr Marcina Olechowskiego, partnera odpowiedzialnego za praktykę prawa finansowego i bankowego kancelarii, w składzie: Justyna Młodzianowska (of counsel), Witold Kurek (senior counsel) i Andrzej Motyka. Za kwestie antymonopolowe odpowiadali mec. Krzysztof Kanton, partner odpowiedzialny za praktykę prawa konkurencji oraz Jarosław Łukawski, senior counsel w dziale prawa konkurencji.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL