Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Kancelaria CDZ doradcš Value Quest przy nabyciu TTComm S.A.

r. pr. Aleksandra Szyszko-Kamińska
Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto doradzała funduszowi zarzšdzanemu przez Value Quest Sp. z o.o., specjalizujšcemu się w inwestycjach typu private equity, w transakcji nabycia 100% akcji w TTComm S.A., będšcej jednym z największych dostawców usług satelitarnych w Europie Œrodkowo-Wschodniej.

Doradztwo CDZ objęło przeprowadzenie analizy prawnej due diligence TTComm S.A., opracowanie struktury transakcji, przygotowanie oraz negocjacje dokumentacji transakcyjnej, dokumentów korporacyjnych oraz dokumentów zwišzanych z zapewnieniem TTComm S.A. finansowania.

W transakcję był zaangażowany zintegrowany zespół prawników z Działu TMT oraz Fuzji i Przejęć, pod kierownictwem r.pr. Aleksandry Szyszko-Kamińskiej, specjalizujšcej się w transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach pivate equity.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL