Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Komisja Europejska docenia Polskę za zwalczanie unikania opodatkowania

Bloomberg
Komisja Europejska docenia polskie reformy obliczone na zwalczanie unikania opodatkowania.

W ogłoszonym tuż przed Bożym Narodzeniem raporcie „Polityki podatkowe w Unii Europejskiej" Komisja Europejska przyjrzała się, jak kraje członkowskie pobierajš daniny publiczne. Zauważyła, że jednym z najpoważniejszych wyzwań pozostajš duże straty generowane przez oszustwa w VAT. I tu spotkały nasz kraj ciepłe słowa za wdrożenie mechanizmów ograniczajšcych te zjawiska w latach 2016–2017, w tym solidarnš odpowiedzialnoœć sprzedawcy i nabywcy, odwrócony VAT na niektóre towary i usługi (w tym elektronikę użytkowš i metale szlachetne oraz w sektorze budowlanym).

Komisja dostrzega jednak także działania innych krajów obliczone na zapobieżenie nieprawidłowoœciom w VAT. Jednym z przykładów jest Estonia, w której wprowadzono obowišzek elektronicznego raportowania wszystkich transakcji biznesowych przekraczajšcych 1000 euro. Bułgaria stara się odwieœć przedsiębiorców od używania gotówki – gdy 80 proc. dochodu będzie miało formę elektronicznš (łatwiejszš do kontrolowania), podatnik będzie mógł odliczyć sobie 1 proc. od podatku dochodowego. Z kolei Luksemburg, podobnie jak Polska, wprowadził wyższe kary za nadużycia w VAT.

Raport ocenia kraje członkowskie pod różnymi względami, nie tylko wysokoœci podatków i ich œcišgalnoœci. Przytoczył dane Banku Œwiatowego o iloœci czasu spędzanego przez podatników na rozliczeniach podatkowych. Nasz kraj nie wypada najlepiej. Polski przedsiębiorca przeznacza na rozliczenia podatków ponad 250 godzin rocznie. W tej kategorii słabiej od Polski wypadły tylko dwa kraje UE: Węgry i Bułgaria.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL