Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

VAT w 2018 r.: nawet najmniejsi podatnicy będš musieli się skomputeryzować

Fotolia.com
W 2018 r. nawet najmniejsi podatnicy VAT będš musieli się skomputeryzować, fiskus oczekuje przekazywania przez nich tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zmiany dotyczš też firm sprzedajšcych bilety czy kantorów wymiany walut; majš zainstalować kasy fiskalne.

Jak powiedział w rozmowie z PAP Jacek Matarewicz, doradca podatkowy, adwokat z kancelarii Ożóg Tomczykowski, od stycznia przyszłego roku obowišzek przekazywania rejestrów JPK_VAT (w praktyce pierwszy raz plik ten trzeba będzie wysłać w lutym) obejmie w zasadzie wszystkich czynnych podatników VAT. Nie obejmie podatników korzystajšcych ze zwolnienie podmiotowego, których obrót nie przekracza 200 tys. zł rocznie, ani tych, którzy nie sš zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Resort finansów szacuje, że w przyszłym roku JPK będzie musiało stosować ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców, którzy dotšd tego nie robili.

Matarewicz wskazał, że zmiana oznacza, iż trzeba będzie wysyłać rejestry transakcji VAT za poœrednictwem bramki, którš udostępni resort finansów. "Siłš rzeczy podatnicy, którzy do tej pory prowadzili działalnoœć w skali mikro i rejestry wyłšcznie w formie papierowej np. ksišżkę przychodów i rozchodów, będš musieli - jeżeli dalej chcš być podatnikami VAT - skomputeryzować się, +ucyfryzować+" - ocenił ekspert.

Jego zdaniem dla niektórych podatników wykonanie nowego obowišzku może nie być łatwe, Matarewicz próbował bowiem przez bramkę oferowanš przez resort finansów przekonwertować odpowiedni plik exel na formę oczekiwanš przez fiskusa.

"Niestety nie jest to takie proste. Co prawda MF opublikowało wzór pliku w formacie excel, ale jest on nieczytelny. Obawiam się, że starsza osoba majšca problemy z obsługš komputera nie poradzi sobie z takim plikiem. Efekt zmiany może być taki, że małe firmy, które miały zostać bezkosztowo przez państwo obsłużone poprzez darmowe oprogramowania, będš musiały zainwestować w jakiœ program księgowy, albo zapłacić biuru rachunkowemu za wysyłanie JPK" - powiedział doradca podatkowy.

Zwrócił uwagę, że w lipcu przyszłego roku podatników tych czeka kolejna zmiana. Podmioty, które prowadzš elektronicznš dokumentację księgowš będš musiały wysyłać - na żšdanie urzędu skarbowego - także inne struktury logiczne JPK, np. ksišżkę przychodów i rozchodów, czy wycišgi magazynowe.

Według Matarewicza niektórzy podatnicy powinni dokonać rachunku ekonomicznego i ocenić, czy opłaca im się dalej być podatnikiem VAT.

"Jeżeli ktoœ nie ma dużych inwestycji, na przykład prowadzi kiosk, czy mały sklepik, ma obroty do 200 tys. zł rocznie, to powinien się zastanowić, czy nie wyrejestrować się z VAT. W takim przypadku do 7 stycznia trzeba złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R aktualizacyjne, w którym wskazuje się, że nie chce się dalej być podatnikiem VAT czynnym, a zwolnionym podmiotowo" - radzi Matarewicz.

Jak wyjaœnił, podatnik taki nie będzie wystawiał faktur i składał deklaracji VAT oraz wysyłał JPK. "Ale kończšc działalnoœć podatnika VAT trzeba będzie dokonać spisu z natury i opodatkować towary, które do końca roku nie zostały sprzedane. W przypadku zakupów œrodków trwałych podlegajšcych tzw. wieloletniej korekcie, wyjœcie z VAT może wišzać się z obowišzkiem oddania częœci podatku odliczonego wczeœniej" - poinformował.

"O opłacalnoœci rezygnacji z bycia podatnikiem VAT zadecyduje więc rachunek ekonomiczny. W niektórych przypadkach może to być uzasadnione" - podkreœlił.

Od 1 stycznia 2018 zmieniajš się - jak co roku o tej porze - przepisy dotyczšce zwolnień z obowišzku ewidencjonowania sprzedaży za pomocš kas fiskalnych przez pewne grupy podatników. Resort finansów zakłada utrzymanie większoœci rozwišzań, które do tej pory obowišzujš z kilkoma wyjštkami.

"Nowe grupy usług zostanš objęte obligatoryjnym obowišzkiem rejestracji sprzedaży za pomocš kasy fiskalnej, niezależnie od wielkoœci obrotu" - powiedział Matarewicz. Wyjaœnił, że zgodnie z planami resortu finansów, na kasie trzeba będzie rejestrować sprzedaż np. w kantorach wymiany walut czy biletów: do cyrków, wesołych miasteczek i dyskotek, na sale taneczne.

"Przyszłoroczne zmiany VAT dotyczš także samorzšdu terytorialnego. Chodzi o liczenie przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe gmin proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Wchodzi bowiem w życie przepis, który potwierdza, że wszystkie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe - a nie całe gminy - będš liczyły swoje własne współczynniki proporcji" - dodał Matarewicz.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL