Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT: jak stosować szczególnš procedurę, nie uzyskujšc marży

123RF
Fiskus nadinterpretowuje przepisy, twierdzšc, że spółka niebędšca biurem podróży, która organizuje promocyjne, bezpłatne wyjazdy turystyczne dla swoich kontrahentów, ma rozliczać VAT w systemie marży.

Działalnoœć spółki obejmuje handel wyrobami sanitarno-instalacyjnymi. Odbiorcami jej towarów sš instalatorzy – osoby fizyczne prowadzšce działalnoœć gospodarczš oraz małe spółki. W celu zwiększenia przychodów firma organizuje imprezy wyjazdowe dla klientów, którzy w okreœlonym czasie osišgnš okreœlone obroty. Goœcie majš zapewnione przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie oraz atrakcje turystyczne, kulturalne i rozrywkowe. Podczas imprezy odbywajš się konkursy z nagrodami. Ponadto w okresach œwištecznych zakupy klientów powyżej okreœlonej kwoty sš premiowane upominkami. Zdarza się, że jest to alkohol. Każdorazowo akcja promocyjna jest przeprowadzona na podstawie regulaminu.

Spółka wyjaœniła, że organizuje imprezy we własnym zakresie, we współpracy z organizatorem bšdŸ kupuje je od niego w całoœci. Impreza jest organizowana w celach turystycznych i ma na celu promocję marki. Firma zapytała, czy będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT nalicz...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL