Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Powstanie Centralny Rejestr Faktur - Skarbówka prześwietli wszystkie faktury

123RF
Już w połowie 2018 r. powstanie Centralny Rejestr Faktur. Dzięki temu łatwiej będzie namierzyć oszustów.

Ministerstwo Finansów przygotowuje kolejne narzędzie do walki z wyłudzeniami VAT. Zapewnia, że nie będzie dodatkowo obcišżać firm, ale ułatwi namierzanie podejrzanych transakcji.

– Trwajš prace koncepcyjne. Zakładamy, że Centralny Rejestr Faktur (CRF) powstanie w połowie 2018 r. na podstawie przekazywanych przez podatników Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) – poinformował wiceminister finansów Paweł Gruza.

JPK to elektroniczne zestawienie transakcji, które firmy muszš przekazywać administracji skarbowej co miesišc. Od 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy znajdš się w systemie JPK. Teraz ewidencję zakupów i sprzedaży przesyłajš tylko duże, œrednie i małe firmy. Od 1 stycznia dołšczš do nich mikroprzedsiębiorcy. W tym samym dniu skończy się era papierowej dokumentacji. Obowišzkowa stanie się ewidencja VAT w formie elektronicznej.

Gwarancje dla firm

– JPK działa sprawnie, a urzędy coraz częœciej wykorzystujš gromadzone w nim dane do czynnoœci sprawdzajšcych. Stworzenie Centralnego Rejestru Faktur to naturalna konsekwencja rozwoju tego systemu – mówi Marcin Sidelnik, partner w PwC.

Resort jednak nie precyzuje, czym dokładnie będzie CRF i co go będzie różniło od JPK.

– Dzięki CRF ministerstwo zyska informację o wszystkich fakturach wystawianych w Polsce. Jeœli tak zdefiniujemy rejestr, to będzie niemal gotowy w momencie, kiedy wszyscy podatnicy zacznš składać pliki JPK_VAT – wyjaœnia „Rzeczpospolitej" MF.

Według MF na bazie danych z JPK może powstać „kanał komunikacyjny z podatnikiem". CRF gwarantowałby, że faktura od kontrahenta jest autentyczna i fiskus o niej wie, co umożliwia bezpieczne odliczenie VAT.

– Dla takiego funkcjonowania CRF nie sš potrzebne żadne nowe informacje od podatników poza tymi, które przesyłajš w formie JPK – zapewnia resort.

Wiele niewiadomych

Eksperci nie sš jednak jednomyœlni w ocenie CRF.

Marcin Zimny, partner w Kancelarii Zimny Doradcy Podatkowi, obawia się, że raportowanie danych do CRF będzie wymagało zmiany systemów księgowych, co oznacza dodatkowe koszty dla firm.

– Obecnie większoœć faktur jest wystawiana w formie papierowej. Dlatego budowę CRF należałoby zaczšć od wdrożenia e-faktur, ale stopniowo, tak jak JPK: w zależnoœci od wielkoœci firmy – mówi.

Według Marcina Sidelnika nie jest to istotnš przeszkodš. Nawet jeœli przedsiębiorca wystawia faktury w formie papierowej, to na koniec dnia wprowadza je do systemu lub przynajmniej rejestru VAT, a po zakończeniu miesišca – w formie elektronicznej do systemu JPK. Jego zdaniem koniecznoœć dostarczenia informacji do CRF naturalnie upowszechni e-faktury.

Krytycznie do planów utworzenia CRF odnosi się Zdzisław Modzelewski, wspólnik praktyki podatkowej GWW.

– Dane z faktur sš wykazywane w JPK. Problemem MF nie jest zatem brak danych, ale ich skuteczne wykorzystanie. Można odnieœć wrażenie, że ministerstwo nie ma skutecznych narzędzi analitycznych i zamiast ich tworzenia pozoruje działania poprzez dublowanie systemów – mówi.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL