Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

MF: od wtorku szkolenia dla mikrofirm na temat JPK

123RF
We wtorek resort finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zaczynajš - w ramach ogólnopolskiej akcji „Wtorki z JPK"- cykl szkoleń dla najmniejszych firm na temat tworzenia i wysyłania plików JPK_VAT.

MF przypomina, że od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczajšce podatek VAT) dołšczy do grona podatników VAT, którzy majš obowišzek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

„Obowišzek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mogš zetknšć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. Chcemy pomóc im dobrze przygotować się do tej zmiany" – zapewnia cytowany w komunikacie MF wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

„Dlatego w listopadzie, w całym kraju, uruchamiamy cykl szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzędów skarbowych i do skorzystania z wiedzy i pomocy pracowników KAS" – dodaje.

Bezpłatne szkolenia na temat tworzenia i przesyłania JPK_VAT będš prowadzić eksperci KAS w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce (z wyjštkiem urzędów wyspecjalizowanych).

Przedsiębiorcy mogš uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczajš się na co dzień.

Jak wyjaœni MF, szczegółowe informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, będš publikowane na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

JPK_VAT obejmuje zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia sš pobierane bezpoœrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL