Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

MF pomoże firmom w składaniu JPK

Fotolia.com
W lutym 2018 r. 1,5 mln najmniejszych firm będzie musiało złożyć informacje o transakcjach VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego; w przyszłym tygodniu MF i KAS rozpocznš dużš kampanię informujšcš o nowych obowišzkach - poinformował PAP Zbigniew Wiliński z MF.

Wicedyrektor departamentu poboru podatków w MF Zbigniew Wiliński jest też szefem częœci departamentu we Wrocławiu, który zajmuje się kompleksowš analizš plików JPK, bada rozbieżnoœci w danych i ryzyko popełnienia przestępstwa skarbowego.

„Jesteœmy przed największš zmianš, jeœli chodzi o wprowadzanie JPK" – ocenił Wiliński.

Wyjaœnił, że program wdrażania JPK był rozłożony na trzy etapy. 1 lipca 2016 r. obowišzek objšł największe firmy, ok. 7 tys. podmiotów, a 1 stycznia 2017 - duże, œrednie i małe. Od tego czasu ok. 107 tys. firm składa co miesišc JPK.

1 stycznia 2018 r. obowišzek ten obejmie mikroprzedsiębiorców. Wiliński przyznał, że duże firmy miały trochę łatwiej, korzystajš bowiem z usług księgowych, prawników, doradców podatkowych, natomiast grupa najmniejszych podmiotów obejmuje często jednoosobowe firmy.

"Obowišzek wysyłania JPK obejmie rzeszę 1,5 mln najmniejszych uczestników życia gospodarczego w Polsce. Będš składać JPK i prowadzić księgi w formie elektronicznej. To zmiana, która dotyka w praktyce wszystkie podmioty, które sš podatnikami VAT" – powiedział Wiliński.

"To oznacza, że około piętnastokrotnie zwiększy nam się liczba podmiotów składajšcych JPK" – zaznaczył. Wiliński szacuje, że nastšpi nawet trzykrotny wzrost liczby rekordów, czyli pozycji z danymi do analizy.

„Od poczštku obowišzywania JPK, oœrodek we Wrocławiu zgromadził ok. 3 mld rekordów. Przygotowujemy się do tego, że będziemy mieli w bazach zdecydowanie więcej danych" – powiedział.

Zapowiedział przy tym, że w przyszłym tygodniu KAS rozpocznie dużš kampanie dla mikrofirm, informujšcš o nowych obowišzkach.

„To będzie szeroki pakiet kierowany zarówno do mikroprzedsiębiorców, jak i do urzędów. Będziemy pomagać podatnikom w wypełnianiu obowišzków" – zapewnił.

W razie stwierdzenia nieprawidłowoœci fiskus już wysyła sms-y i maile informujšce podatników o błędach, aby mogli je poprawić. W każdym urzędzie skarbowym sš już pracownicy specjalnie przeszkoleni w JPK. Ma być ich zdecydowanie więcej niż teraz.

Wiliński poinformował, że MF przeprowadziło badania, z których wynika, iż co najmniej jedna trzecia najmniejszych firm wie o nowych obowišzkach, ponieważ korzysta z usług księgowych.

„Na pewno zaproponujemy darmowe rozwišzanie, aplikację z której będš mogły korzystać mikrofirmy pragnšce samodzielnie składać JPK. Wprowadzenie nowych obowišzków nie musi wišzać się z dodatkowymi kosztami dla tych firm, chyba że ktoœ zleci tę usługę lub zakupi komercyjne oprogramowanie" – zapewnił Wiliński.

Według niego złożenie JPK nie będzie czasochłonne dla podatnika. W razie pomyłki plik będzie można korygować bez żadnych konsekwencji po otrzymanym powiadomieniu.

Wiliński dodał, że szkolš się też pracownicy fiskusa. „Mamy już przeszkolone 1,5 tys. osób – kolejne osoby do obsługi w urzędach skarbowych. Oni powinni być przygotowani na większš liczbę pytań" - powiedział.

Z danych MF wynika, że miesięcznie wraz z JPK na serwery resortu finansów spływa ok. 300 mln rekordów, ale będzie ich około miliarda.

Pytany, czy nie ma niebezpieczeństwa, że system nie podoła zadaniu, Wiliński powiedział, że jego departament jest do tego dobrze przygotowany. „System powinien być wydolny" – uważa.

JPK VAT to składane co miesišc, w formie elektronicznej, bez wezwania urzędu, dane o sprzedaży i zakupach. Pliki trafiajš do centrum we Wrocławiu. Tam pracownicy fiskusa sprawdzajš, czy dane z jednej strony transakcji majš odzwierciedlenie w danych drugiej strony transakcji. Jeżeli ktoœ bowiem odliczył VAT, to ktoœ inny go musiał odprowadzić.

"Celem jest zmniejszenie liczby kontroli, które nie sš przyjemne, sš drogie i czasochłonne i absorbujš zarówno przedsiębiorców, jak i urzędników" – powiedział Wiliński.

„Dzięki analizie plików możemy wskazać, za poœrednictwem naszych algorytmów, gdzie powinniœmy dokonać kontroli" – dodał.

Po pierwszym lipca 2018 roku fiskus będzie mógł zażšdać kolejnych informacji JPK od wszystkich przedsiębiorców, np. dokumentujšcych stany magazynowe.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL