Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Bez zwolnienia z VAT dla centrów usług

123RF
Trybunał Sprawiedliwoœci UE zajšł się zasadami rozliczeń usług wspierajšcych działalnoœć ubezpieczeniowš.

Spór z fiskusem zaczšł się od wniosku o interpretację towarzystwa ubezpieczeniowego. Zapytało o zasady rozliczenia centrów usług. Majš się zajmować sprawami kadrowymi, finansowymi, informatycznymi, administracyjnymi, niezbędnymi do wykonywania działalnoœci ubezpieczeniowej.

Czy mogš być zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT? Przepis ten mówi o usługach œwiadczonych przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których działalnoœć jest zwolniona od podatku.

Unijny sšd powołał się na przepisy dyrektywy i podkreœlił, że zwolnienie dotyczy wyłšcznie niezależnych grup osób, których członkowie wykonujš czynnoœci w interesie publicznym. Jeżeli prowadzš działalnoœć gospodarczš z zakresu ubezpieczeń, która nie stanowi czynnoœci w interesie publicznym, zwolnienie nie przysługuje (sprawa C 605/15, Aviva).

Paweł Fałkowski, doradca podatkowy w kancelarii FL Tax, przypomina, że od 1 lipca 2017 r. zlikwidowano zwolnienie dla częœci usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych.

– Wyrok Trybunału odbiera kolejnš szansę na obniżenie kosztów działalnoœci ubezpieczeniowej – mówi ekspert.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL