Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

VAT: coraz bliżej wytycznych dla uczciwych przedsiębiorców

123RF
Zbiór zasad postępowania dla firm, które chcš uniknšć podatkowych oszustów, ma być gotowy pod koniec paŸdziernika.

Ministerstwo Finansów podsumowało pierwszy etap konsultacji w sprawie wzorca należytej starannoœci, czyli zbioru wytycznych dla uczciwych firm. Ich przestrzeganie ma uchronić przed wplštaniem w proceder wyłudzania VAT.

– Swoje propozycje złożyło prawie 70 podmiotów. Powołaliœmy zespół roboczy, który przez miesišc opracuje szczegółowš listę przesłanek należytej starannoœci. Chcemy, aby była gotowa pod koniec paŸdziernika – zapowiedział na konferencji prasowej Wojciech Œliż, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

Wzorzec należytej starannoœci ma pomóc przedsiębiorcom, którzy obawiajš się wcišgnięcia w VAT-owskie karuzele. Często bowiem jest tak, że za nadużycia oszustów odpowiadajš uczciwe firmy, którym skarbówka kwestionuje prawo do odliczenia VAT z tego powodu, że na innym etapie obrotu doszło do nieprawidłowoœci. Dlatego tak ważna jest weryfikacja kontrahentów.

Co musi zrobić firma, która chce uniknšć oszustów? Standardowe procedury, jak sprawdzenie kontrahenta w ewidencji działalnoœci czy rejestrze VAT, mogš nie wystarczyć.

– Potrzebne sš dodatkowe czynnoœci, np. uzyskanie specyfikacji towarów czy też prowadzenie rejestru urzšdzeń kupowanych od innych podmiotów niż producenci – mówił Michał Kanownik, prezes Zwišzku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZIPSEE Cyfrowa Polska. – Oczywiœcie trzeba przy tym pamiętać, aby nie zablokować biznesu formalnymi obowišzkami.

– Warunki weryfikacji kontrahenta muszš być wykonalne dla przedsiębiorcy, powinien też mieć pewnoœć, że ich spełnienie da mu ochronę –przypominał Michał Borowski z BCC.

Eksperci podkreœlali też, że spełnienie przesłanek należytej starannoœci nie powinno być warunkiem odliczenia VAT.

– Trybunał Sprawiedliwoœci UE wiele razy przypominał, że prawo do odliczenia podatku nie jest uzależnione od weryfikacji kontrahenta – mówił Jerzy Martini z Rady Podatkowej Lewiatana. Dodał, że na ogół oszuœci sš profesjonalistami i zwykły przedsiębiorca ma nikłe szanse na ich wykrycie. Nawet jeœli ich sprawdzi na różne sposoby.

– Nie ma więc sensu wprowadzać wymogów, które i tak nie przybliżš przedsiębiorcy do zidentyfikowania przestępstwa – podkreœlił Jerzy Martini. – Przykładowo koniecznoœci zawierania umów w formie pisemnej. Profesjonalnemu oszustowi nie zadrży przecież ręka przy jej podpisywaniu. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL