Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Modzelewski: kasy fiskalne online będš rewolucjš

123RF
"Kasy fiskalne online będš rewolucjš w ewidencjonowaniu obrotów detalicznych, lecz ich wdrożenie potrwa wiele lat" - tak najnowsze zapowiedzi MF skomentował dla PAP prof. Witold Modzelewski. Jednoczeœnie za "szokujšce" uznał opóŸnienie w budowie centralnej bazy faktur.

Wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski zapowiedział w rozmowie z PAP, że w przyszłym roku w Ministerstwie Finansów powstanie baza danych o sprzedaży detalicznej. Przewidujemy, że prace "zakończš się w II-III kwartale 2018 r. Wtedy ta baza zaczęłaby funkcjonować, choć teraz trudno w szczegółach powiedzieć, w jakim zakresie i jakš grupę podatników obejmie w pierwszej kolejnoœci, prace trwajš" - podał wiceminister.

Wskazał, że podatników korzystajšcych z kas fiskalnych jest obecnie 1,2 mln. "Będziemy szli w tym kierunku, aby całš tę grupę objšć takš analitykš jak najszybciej, choć mam œwiadomoœć wielkoœci skali i uwarunkowań technicznych" - przyznał. Cybulski dodał, że dla podatników, którzy będš używać kas rejestrujšcych, MF stworzy możliwoœć ich fiskalizacji online.

"Kasy fiskalne online będš rewolucjš w ewidencjonowaniu obrotów detalicznych, lecz ich wdrożenie potrwa wiele lat. Należy pamiętać, że tradycyjne kasy fiskalne (z pamięciš fiskalnš) będš jeszcze bardzo długo w użyciu, bo na całkowite upowszechnienie kas online nie ma szansy" - skomentował prof. Modzelewski.

Jak zaznaczył, dane, które będš w posiadaniu władzy skarbowej dzięki rozszerzaniu kas online, pozwolš na lepszš niż obecnie kontrolę opodatkowania sprzedaży detalicznej (np. poprzez porównanie fakturowanych zakupów i ewidencjonowanie sprzedaży). "Wiemy jednak, że problemem jest nieopodatkowana sprzedaż towarów, które były zakupione bez faktur. Tu zmiany techniczne kas fiskalnych niewiele zmieniš, bo jest to obrót poza jakichkolwiek ewidencji. Nie stanowi on również istotnego zagrożenia dla budżetu państwa - nie tu sš największe straty" - wskazał profesor.

Odniósł się też do wypowiedzi wiceministra Cybulskiego, który pytany o budowę centralnej bazy faktur online, poinformował, że na razie resort skupiony jest na pozyskiwaniu danych o transakcjach z Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). „Zakładamy, że koncepcja centralnej bazy faktur wyklaruje nam się około połowy przyszłego roku i wtedy powinniœmy zaproponować konkretnš budowę takiego rejestru. Teraz kładziemy nacisk na rozwój JPK, który istotnie pomaga nam w analizie danych z faktur" – powiedział wiceminister.

"Jest to informacja wręcz szokujšca: centralna baza faktur ma być dopiero od połowy przyszłego roku? Skšd to opóŸnienie? Przypomnę, że w kampanii wyborczej obiecano, że będzie to jeden z najważniejszych (obok +podzielonej płatnoœci+) instrumentów uszczelnienia VAT-u" - ocenił prof. Modzelewski.

I kontynuował: "Przypomnę również, że nikt nie postulował wprowadzenia jakiegoœ JPK, który jest +wrzutkš+ poprzedniej ekipy (niepotrzebnie nakładajšcš gigantyczne obowišzki sprawozdawcze na wszystkich podatników, których większoœć jest przecież uczciwa), a władze skarbowe zasypywane równie gigantycznš iloœciš zbędnych informacji, które nie majš żadnej treœci poznawczej. Czym szybciej pozbędziemy się tej ucišżliwoœci, tym lepiej: wcale nie należy +rozwijać+ tego pomysłu" - przekonywał Modzelewski.

PAP zapytała też Modzelewskiego o zapowiedŸ Cybulskiego, że MF przygotowuje kolejny - m.in. po paliwowym i przewozowym - pakiet zmian prawnych oraz organizacyjnych. Tym razem zamierza odbiurokratyzować administrację skarbowš. Planowane też jest uruchomienie nowej platformy komunikacji z podatnikami.

Ekspert odpowiedział: "Jest tu dużo różnych spraw, które stanowiš odrębne zagadnienia. Na pewno trzeba unowoczeœnić przepisy egzekucyjne, bo sš nieefektywne (stale rosnš niewyegzekwowane zaległoœci podatkowe), a jednoczeœnie można przy ich pomocy zniszczyć uczciwego, lecz majšcego kłopoty podatkowe przedsiębiorcę. Rzeczywistym problemem większoœci podatników jest chaos interpretacyjny, brak pewnoœci prawa, a przede wszystkim brak szacunku dla poglšdów prawnych obywateli. Obiecywano (słusznie) ograniczenie iloœci wydanych interpretacji urzędowych: ich iloœć co rok wzrasta".

W ocenie Modzelewskiego funkcjonowanie administracji skarbowej musi być zbudowane na dwóch fundamentalnych zasadach: "wyrozumiałoœci dla błędów tych, którzy w dobrej wierze stosujš przepisy podatkowe nie dšżšc do unikania opodatkowania" oraz "stanowczoœci wobec tych, którzy wykorzystujš prawo jako Ÿródło zarobku z +inwestycji podatkowych+".

"By to uzyskać, trzeba przecišć wszelkie zwišzki władz skarbowych z biznesem podatkowym, zwłaszcza w jego międzynarodowej postaci" - podkreœlił profesor Modzelewski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL