Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Puste faktury - skarbówka będzie ściagać nieuczciwych przedsiębiorców

123RF
Firmy, które odliczały VAT lub obniżały podatki dochodowe na podstawie fikcyjnych dokumentów, będš œcigane. Rzšd zachęca też do korekty rozliczeń.

Wiceminister finansów Paweł Gruza zapowiedział w œrodę weryfikację rozliczeń podatników, którzy używali pustych faktur.

– Ustalimy emitentów pustych faktur i znajdziemy je w rozliczeniach podatników. Już wkrótce będziemy w stanie precyzyjnie okreœlić obszary nadużyć – powiedział na konferencji.

Nie zdradził, jakie narzędzia zostanš wykorzystane do tego celu. Ostrzegł jednak przedsiębiorców, aby „absolutnie nie korzystali z tego typu nadużycia". Polecił też, by zweryfikowali swoje rozliczenia VAT i podatków dochodowych. W rozmowie z „Rzeczpospolitš" powiedział natomiast, że zachęca wszystkich, którzy używali pustych faktur, do skorygowania rozliczeń. Chodzi o dokumenty, które nie odzwierciedlajš rzeczywistej transakcji. Fikcyjny bywa towar lub usługa, ich liczba i wartoœć, a nawet wystawca. Korzystajšcy z takich faktur nieuczciwy przedsiębiorca odlicza na ich podstawie VAT oraz koszty uzyskania przychodów w PIT lub CIT, by zapłacić niższe podatki.

Gruza zapowiedział też weryfikację sprzedawców, którzy nie ewidencjonujš VAT na kasach fiskalnych.

– Dzięki nowym narzędziom informatycznym będziemy w stanie dużo bardziej precyzyjnie okreœlać, także w odniesieniu do przeszłoœci, te lokale, instytucje i sklepy internetowe, które nie odprowadzały VAT od konsumpcji prywatnej – powiedział wiceminister.

Paragony pod lupš

Skarbówka okreœli „konkretne NIP, które majš niecharakterystyczne, nietypowe statystyki dotyczšce paragonów fiskalnych".

W cišgu miesišca zostanie też podjęta decyzja o budowie centralnego rejestru faktur. Gruza zaznaczył, że priorytetem jest łatwoœć obsługi nowego systemu. Zmiany majš być „prawie niezauważalne dla przedsiębiorców".

Ministerstwo przedstawiło dane, według których luka w VAT w latach 2007–2015 wzrosła z 7,1 mld zł do 50,4 mld. Dochody z VAT w latach 2008–2015 wzrosły o 21 mld zł. Tymczasem tylko w pierwszym półroczu 2017 r. wpływy z VAT wzrosły o 17,6 mld zł.

Firmy sceptyczne

– Obserwujemy uszczelnienie systemu podatkowego, które nie odbija się na uczciwych przedsiębiorcach – powiedział Gruza.

Wyjaœnił też, że dzięki informatyzacji urzędy skarbowe szybciej wypłacajš zwrot VAT.

Według Agnieszki Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej przedsiębiorcy nie odczuli jednak dotychczas zmian w terminach wypłaty zwrotu, które sš podobne jak w poprzednich latach.

– Przedsiębiorcy liczš na to, że dzięki m.in. JPK zauważymy za jakiœ czas znaczšce usprawnienie i przyspieszenie procesu weryfikacji firm ubiegajšcych się o zwrot VAT – mówi Durlik.

Łukasz Kempa z firmy doradczej Grant Thornton wskazuje natomiast, że polepszenie wyników budżetu odbyło się kosztem pogorszenia płynnoœci finansowej szczególnie w branży budowlanej, w której od poczštku 2017 r. obowišzuje system tzw. odwróconego VAT. Zredukował on szarš strefę, ale zmusił podwykonawców do wielomiesięcznego oczekiwania na zwroty VAT. Firma Grant Thornton wyliczyła, że w budżecie zatrzymano dzięki temu aż 8,5 mld zł. Š?

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: monika.pogroszewska@rp.pl

Opinia

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, wspólnik w KNDP, przewodniczšcy Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Dzięki informatyzacji procesów rozliczeniowych puste faktury, używane do wyłudzeń VAT lub obniżenia podatków dochodowych, mogš być wkrótce całkowicie wyeliminowane z rynku. Skarbówka będzie mogła porównać dane z Jednolitego Pliku Kontrolnego z danymi z kas fiskalnych online. Szybko wykryje przypadki, w których dany podmiot kupuje np. towar o dużej wartoœci, czego nie odzwierciedla niska wartoœć sprzedaży. Porównanie danych będzie też podstawš przeprowadzenia kontroli za poprzednie lata. Zapowiedzi MF sš też sygnałem dla firm, które korzystały w przeszłoœci z pustych faktur, by skorygowały rozliczenia, co pozwoli m.in. uniknšć sankcji. Przedsiębiorcy oczekujš natomiast rozwišzań, które poprawiš sytuację podatników uwikłanych w proceder wyłudzeń przez nieuczciwych kontrahentów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL