Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Rejestr paragonów: informacja z kasy fiskalnej dotrze przez internet do skarbówki

123RF
Informacja z kasy fiskalnej dotrze przez internet prosto do skarbówki. Usprawni to kontrole i ograniczy nadużycia.

Ponad 6,5 mld zł rocznie może zyskać budżet państwa na wprowadzeniu systemu kas fiskalnych online. Tak wynika z raportu firmy doradczej KPMG.

Centralny rejestr paragonów to jeden z elementów rzšdowej walki z szarš strefš. Zgodnie z zapowiedziami wiceministra finansów Leszka Skiby (pisaliœmy o tym w „Rzeczpospolitej" z 28 lipca) informacje z kas fiskalnych majš być na bieżšco przekazywane do specjalnego serwera ministerstwa, a tam przetwarzane i analizowane. Zmiany będš wprowadzane stopniowo, od końca 2017 r., a przedsiębiorcy dostanš rok na wymianę kas.

KPMG przeanalizowała konsekwencje tej operacji. I nie ma wštpliwoœci, że jest szansš na uszczelnienie systemu podatkowego. Pokazujš to doœwiadczenia innych państw, takich jak Węgry, Chorwacja, Turcja czy Bułgaria.

Większe wpływy do budżetu

– Po wdrożeniu systemu kas fiskalnych online powinny wzrosnšć wpływy do budżetu państwa, i to nie tylko z VAT (ponad 2,8 mld zł rocznie), ale też podatków dochodowych (CIT i PIT). Budżet zyska też na zwiększeniu efektywnoœci kontroli skarbowej – mówi Paweł Darski, starszy menedżer w zespole doradczym dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce. Wydatki na wdrożenie nowego systemu szacuje na 370 mln zł.

Wydatki dla firm

A ile to będzie kosztowało przedsiębiorców? Autorzy raportu szacujš, że za kasę online firma zapłaci około 1,8 tys. zł netto. Plus 20 zł miesięcznie na transmisję danych.

Pojawiš się też oszczędnoœci. Firmom, które używajš kas dwurolkowych bez pamięci fiskalnej, odpadnš koszty zakupu i wymiany takich rolek (100–600 zł rocznie) oraz ich magazynowania. Ma zniknšć składanie na koniec miesišca papierowych podsumowań, zmaleje ucišżliwoœć kontroli, pewne się stanš stosowane stawki VAT (dzięki automatycznej aktualizacji z systemu centralnego).

Pamiętajmy też, że przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na zakup kasy i odliczyć 90 proc. wydanej kwoty (cena netto), nie więcej niż 700 zł. Odliczy też VAT naliczony z faktury za kasę, a wydatek netto zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.

Przypomnijmy, że wystawiać paragony fiskalne musi ten, kto sprzedaje towary bšdŸ œwiadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzšcych działalnoœci gospodarczej. Obowišzuje limit obrotów zwalniajšcy z rejestrowania sprzedaży w kasie – obecnie 20 tys. zł rocznie. Wiele branż (np. prawnicy) jest jednak wyłšczonych z tego zwolnienia.

Kasy fiskalne online to tylko częœć operacji uszczelniania systemu podatkowego. Od 1 lipca obowišzujš już przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym (nowa, elektroniczna postać ksišg i dokumentów), które majš ułatwić weryfikację firmowych rozliczeń. MF zapowiada też wprowadzenie centralnego rejestru faktur.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL