Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Koniec deklaracji VAT, fiskusowi wystarczš informacje z JPK

Fotolia
Skarbówka dowie się wszystkiego o firmie bez miesięcznych i kwartalnych formularzy.

Ministerstwo Finansów planuje likwidację VAT-owskich deklaracji. Wojciech Œliż, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów, potwierdził, że resort pracuje nad takim rozwišzaniem. Fiskusowi wystarczš uzyskiwane od przedsiębiorców informacje z Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli elektronicznej formy ewidencji VAT. W przyszłym roku będš go już składać wszystkie firmy.

Deklaracje VAT nie zniknš jednak od razu. Ministerstwo rozważa ich likwidację najwczeœniej 1 stycznia 2019 r. Musi się przekonać, jak będzie funkcjonował JPK, gdy zacznš go wysyłać wszystkie firmy.

Ministerstwo chce w tej sprawie zasięgnšć opinii przedsiębiorców. Do 7 sierpnia zainteresowani (organizacje gospodarcze, branżowe, ale też osoby prywatne) mogš przesyłać swoje propozycje w sprawie usprawnienia JPK. Już teraz jednak wiadomo, że przedstawiciele przedsiębiorców sš za.

– To słuszny kierunek, po co składać deklaracje, skoro dużo więcej danych jest w JPK – mówi Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

– Nie ma sensu dublować informacji przesyłanych skarbówce, to zbędna biurokracja – dodaje Agnieszka Durlik, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.

– Aby jednak JPK mógł zastšpić deklaracje, trzeba będzie go uzupełnić o pozycje, które nie sš dziœ wykazywane, przede wszystkim wyliczonš kwotę zobowišzania, ale też np. nadwyżkę VAT naliczonego z poprzedniego okresu albo okreœlenie sposobu zwrotu podatku – mówi doradca podatkowy Marcin Madej.

Przypomnijmy, największe firmy musiały złożyć JPK z ewidencjš VAT już w zeszłym roku. Poczštki były trudne. Przedsiębiorcy mieli mało czasu na zapoznanie się ze strukturami pliku i popełniali błędy. – Fiskus na szczęœcie podchodził do nich wyrozumiale, kończyło się na wezwaniach do poprawienia pomyłek – mówi Madej.

Poczšwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r., JPK VAT przesyłajš też mali i œredni przedsiębiorcy. Na razie nie muszš tego robić mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy, które zatrudniajš do dziesięciu osób i majš obroty do 2 mln euro. Od 1 stycznia 2018 r. ten obowišzek obejmie wszystkich, nawet jednoosobowe firmy.

Według danych resortu finansów w pierwszym półroczu 2017 r. firmy złożyły prawie 10 mln deklaracji VAT (zarówno miesięcznych, jak i kwartalnych).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL