Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Trybunał Konstytucyjny pyta TSUE o stawkę VAT od e-booków

Fotorzepa/Ryszard Waniek
Nie ma powodu, aby VAT na elektroniczne ksišżki był wyższy – twierdzi Trybunał Konstytucyjny.

Do walki o obniżenie podatku na e-booki włšczył się właœnie polski sšd konstytucyjny. Po raz pierwszy TK zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, by ten orzekł o legalnoœci unijnej dyrektywy. Chodzi o VAT. Kwestionuje przepis, który nie pozwala na stosowanie niższej stawki podatkowej na ksišżki elektroniczne. W Polsce w cenie e-booka płacimy 23-procentowy VAT. A od takiej samej ksišżki w wersji papierowej lub audiobooka – tylko 5-procentowy. Podobnie jest w większoœci krajów UE.

Sędziowie TK wskazujš we wniosku, że podobne produkty powinny być opodatkowane na podobnym poziomie. Z punktu widzenia czytelnika liczy się bowiem treœć, a nie noœnik. Dlatego istniejšce regulacje dyskryminujš e-booki i ich wydawców. Wskazujš też, że dyrektywę wydano bez należytych konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Wprawdzie o opodatkowanie e-booków toczyły się już spory przed europejskim Trybunałem, ale ta sprawa jest precedensowa. Po raz pierwszy bowiem wprost podważono legalnoœć samej dyrektywy, niepozwalajšcej na obniżenie VAT na takie ksišżki. – Tym razem unijny Trybunał nie będzie mógł pozostawić rozstrzygnięcia sšdom krajowym. Będzie musiał się wypowiedzieć, czy dyrektywa jest ważna – mówi Roman Namysłowski, doradca podatkowy i partner w Crido Taxand.

Luksemburskiemu Trybunałowi zdarzało się już uchylać europejskie przepisy. Tak stało się np. w kwietniu 2014 r., gdy obalono dyrektywę o gromadzeniu danych abonentów firm telekomunikacyjnych.

– Gdyby się okazało, że TS UE orzeknie o nieważnoœci przepisów dyrektywy o VAT, to w tej sprawie TK będzie mógł oceniać głównie zgodnoœć przepisów ustawy o VAT z polskš konstytucjš – mówi „Rz" sędzia TK Andrzej Wróbel.

A skoro z naszej ustawy zasadniczej wynika zasada równego traktowania, to można oczekiwać, że w wyniku wyroków zniknie nierównoœć w opodatkowaniu ksišżek. Skorzystałyby na tym także inne kraje UE. Na razie obniżony VAT na e-booki wprowadziły Francja i Luksemburg, ale przegrały w tej sprawie spór przed unijnym Trybunałem.

Na rozstrzygnięcie polskiej sprawy przyjdzie nam jednak poczekać zapewne jeszcze ponad rok. Luksemburski Trybunał wydaje bowiem wyroki œrednio po 15 miesišcach.

Ale proces sšdowy to niejedyna droga do zmiany unijnych przepisów. Eksperci sugerujš, że powinna się tym szybko zajšć Komisja Europejska. – Przepisy o VAT na e-booki sš ewidentnie przestarzałe, a w ostatnich latach nie podjęto próby ich zmiany. A przecież nie chodzi tu tylko o sprawy czysto fiskalne, ale i o obronę europejskiej kultury – mówi Włodzimierz Albin, prezes Polskiej Izby Ksišżki.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL