Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Pierwsze zastosowanie przepisów o konfiskacie rozszerzonej

123RF
Prokuratura po raz pierwszy zastosowała przepisy o konfiskacie rozszerzonej w sprawie o podatki. Na poczet długów zajęła udziały w spółce sprzedajšcej mięso.

Choć udziały w spółce produkujšcej wyroby mięsne formalnie nie należały do podejrzanych o oszustwa podatkowe, prokurator zabezpieczył także ten majštek na poczet grożšcego przepadku i zaległych podatków. Stwierdził bowiem, że dwie inne osoby, które zapłaciły za udziały ponad 2 mln zł, były udziałowcami tylko formalnie.

Faktyczny właœciciel

Faktycznie dobrze prosperujšcym przedsiębiorstwem zarzšdzali podejrzani o udział w oszustwach podatkowych na handlu olejami smarowymi, a pienišdze na zakup udziałów pochodziły właœnie z tej działalnoœci. W ten sposób po raz pierwszy prokuratura zastosowała obowišzujšce od końca kwietnia przepisy o konfiskacie rozszerzonej w sprawie o podatki. Fikcyjni udziałowcy pomagajšcy ukryć majštek sš oskarżeni o pranie pieniędzy. Oprócz udziałów prokuratura zabezpieczyła m.in. samochody, pienišdze, biżuterię, złote monety i tiry wraz z cysternami, łšcznie warte ponad 10 mln zł.

Prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie, potwierdza, że w tej sprawie skorzystano z nowych instytucji obowišzujšcych od 27 kwietnia br. Œledczy zastrzegajš jednak, że sięgać po nie można tylko w konkretnych, ustawowo uregulowanych, przypadkach. Ostateczne decyzje podejmie i tak sšd wyrokujšcy w każdej konkretnej sprawie.

Nowe przepisy kodeksu karnego miały uderzyć w oszustów gospodarczych i uniemożliwić czerpanie korzyœci z nielegalnie zdobytych majštków. Nowela wprowadziła ewentualnoœć przepadku przedsiębiorstwa, gdyby przy jego pomocy popełniono m.in. przestępstwa prania pieniędzy czy podatkowe.

Przepadek można orzec też wobec osób trzecich, na rzecz których sprawca przekazał majštek faktycznie albo pod jakimkolwiek tytułem prawnym. Uznaje się wtedy, że majštek wcišż należy do sprawcy.

Oszustwa podatkowe

Do takiego przekonania doszła Prokuratura Regionalna w Warszawie, prowadzšca œledztwo wobec ponad 20 osób, zdaniem œledczych członków zorganizowanej grupy przestępczej. Œledztwo obejmuje przestępstwa zwišzane z obrotem olejem smarowym sprzedawanym jako napędowy i wykorzystywaniem przez członków grupy kontrolowanych przez siebie firm do uchylania się od opodatkowania akcyzš od sprowadzonych do Polski ponad 20 mln litrów oleju. Prokuratorzy badajš też podanie nieprawdy w deklaracjach VAT i posługiwanie się pustymi fakturami. Według prokuratury grupa nie zapłaciła 24 mln zł akcyzy i 16 mln zł VAT.

Jednš z firm kontrolowanych przez grupę była działajšca na Mazowszu spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš zajmujšca się produkcjš mięsa. To właœnie jej udziały za ponad 2 mln zł nabyły dwie osoby za pienišdze majšce pochodzić z działalnoœci przestępczej. Prokuratura twierdzi, że celem transakcji było ukrycie pieniędzy z oszustw podatkowych.

Warszawska prokuratura jest kolejnš, która sięgnęła po konfiskatę rozszerzonš. Przepisy te po raz pierwszy zastosowali prokuratorzy z Lubelskiego. W tamtej sprawie prokurator orzekł przepadek spółek formalnie należšcych do córki podejrzanego o uprawę konopi.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: mateusz.maj@rp.pl

Opinia

Jacek Matarewicz, adwokat, doradca podatkowy Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Nie znam szczegółowych akt spraw, w których zastosowano konfiskatę rozszerzonš, więc trudno jednoznacznie oceniać, czy prokuratorzy prawidłowo skorzystali z nowej instytucji prawnokarnej. Jak jednak czytam o fikcyjnym zakupie udziałów, to przypomina mi się scenariusz filmu pt. „Układ zamknięty". Obawiam się, że takie narzędzia, jak obecnie wprowadzono do polskich przepisów karnych, w rękach bezmyœlnych ludzi mogš być bardzo niebezpieczne. Wydaje mi się, że obecne brzmienie przepisów stwarza ogromne pole do nadużyć władzy, które jeszcze nieraz zakończš się skandalicznymi decyzjami procesowymi rujnujšcymi życie tym „niepokornym" obywatelom.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL