Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Stawki VAT w branży budowlanej

123RF
Usługi badawcze cementów czy kruszyw dla branży budowlanej nie sš objęte odwrotnym obcišżeniem.

Diagnostyka materiałów budowlanych nie jest wymieniona w katalogu usług budowlanych, w przypadku których podatnikiem jest kontrahent podwykonawcy. Choć fiskus wystrzega się oceny poprawnoœci kwalifikacji statystycznej, potwierdza w niedawnych interpretacjach, że tego typu usługi sš opodatkowane na zasadach ogólnych.

Spółka, która wystšpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji, należy do ogólnopolskiej sieci laboratoriów œwiadczšcych usługi badawcze cementów, betonów, gruntów, kruszyw, geologii inżynierskiej i geotechniki, diagnostyki budowlanej oraz ekspertyz budowlanych.

Odbiorcami jej usług sš firmy z branży budowlanej i producenci materiałów budowlanych.

Spółka œwiadczy na ich rzecz usługi diagnostyczne polegajšce na dokładnym badaniu stanu materiałów konstrukcyjnych, wyrobów budowlanych lub całych konstrukcji.

Usługi te, jak opisała spółka, zostały zakwalifikowane przez Urzšd Statystyczny na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do grupowania 71.20.1 „usługi w zakresie badań i analiz technicznych" i 71.12.1 „usługi w zakresie inżynierii".

Spółka chciała ustalić, czy mieszczš się one w katalogu usług, od których VAT rozlicza usługobiorca zamiast usługodawcy. Katalog taki zawiera załšcznik nr 14 do ustawy o VAT.

Skarbówka w wielu interpretacjach potwierdza, że tego typu usługi sš opodatkowane na zasadach ogólnych, z zastosowaniem stawki 23 proc. Zastrzega jednak, że nie jest uprawniona do zajmowania stanowiska co do przyporzšdkowania usług do grupowania klasyfikacyjnego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL