VAT

Stawki VAT w branży budowlanej

123RF
Usługi badawcze cementów czy kruszyw dla branży budowlanej nie są objęte odwrotnym obciążeniem.

Diagnostyka materiałów budowlanych nie jest wymieniona w katalogu usług budowlanych, w przypadku których podatnikiem jest kontrahent podwykonawcy. Choć fiskus wystrzega się oceny poprawności kwalifikacji statystycznej, potwierdza w niedawnych interpretacjach, że tego typu usługi są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji, należy do ogólnopolskiej sieci laboratoriów świadczących usługi badawcze cementów, betonów, gruntów, kruszyw, geologii inżynierskiej i geotechniki, diagnostyki budowlanej oraz ekspertyz budowlanych.

Odbiorcami jej usług są firmy z branży budowlanej i producenci materiałów budowlanych.

Spółka świadczy na ich rzecz usługi diagnostyczne polegające na dokładnym badaniu stanu materiałów konstrukcyjnych, wyrobów budowlanych lub całych konstrukcji.

Usługi te, jak opisała spółka, zostały zakwalifikowane przez Urząd Statystyczny na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do grupowania 71.20.1 „usługi w zakresie badań i analiz technicznych" i 71.12.1 „usługi w zakresie inżynierii".

Spółka chciała ustalić, czy mieszczą się one w katalogu usług, od których VAT rozlicza usługobiorca zamiast usługodawcy. Katalog taki zawiera załącznik nr 14 do ustawy o VAT.

Skarbówka w wielu interpretacjach potwierdza, że tego typu usługi są opodatkowane na zasadach ogólnych, z zastosowaniem stawki 23 proc. Zastrzega jednak, że nie jest uprawniona do zajmowania stanowiska co do przyporządkowania usług do grupowania klasyfikacyjnego.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL