Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

#RZECZoPRAWIE - Jerzy Martini: koniec klimatu do robienia "wałków" na VAT

Jerzy Martini
Gdybym miał ocenić, co najbardziej przełożyło się na zmniejszenie skali oszustw w VAT, to na pierwszym miejscu postawiłbym kwestię piarowš - mówił w #RZECZoPRAWIE Jerzy Martini.

„Rzeczpospolita" zapytała Ministerstwo Finansów o konsekwencje współpracy z kontrahentem, który został wykreœlony z rejestru VAT. Ministerstwo odpowiedziało, że kwoty z faktury od takiego podatnika mogš być kosztem podatkowym w PIT lub CIT pod warunkiem, że transakcja rzeczywiœcie miała miejsce. W przypadku VAT już nie jest tak kolorowo, MF nie zgadza się na jego odliczenie – powiedziała Anna Wojda w programie #RZECZoPRAWIE rozpoczynajšc rozmowę z Jerzym Martinim, partnerem w Martini i Wspólnicy.

- I to jest bardzo zaskakujšce, bo wydawałoby się, że sprawa jest oczywista na gruncie VAT. Mamy przecież wyrok Trybunału Sprawiedliwoœci w polskiej sprawie Dankowskiego. Chodziło o przypadek przedsiębiorcy, który nie był zarejestrowany na VAT, wystawiał faktury, choć nie rozliczał tego podatku. Organy podatkowe zakwestionowały odliczenie VAT przez jego kontrahenta, który nie wiedział, że przedsiębiorca nie wywišzywał się ze swoich obowišzków. Trybunał jednoznacznie powiedział, że fakt iż przedsiębiorca nie dopełnił obowišzków rejestracyjnych nie może mieć wpływu na odliczenie VAT po stronie nabywcy. Widziałbym przypadki, w których można było zakwestionować prawo do odliczenia, np. brak weryfikacji kontrahenta można byłoby uznać za niedochowanie należytej starannoœci, gdyby okazało się, że kontrahent brał udział w oszustwie. Ale nie może to być zasada. Myœlę, że Ministerstwo Finansów będzie musiało prędzej czy póŸniej wycofać się z takiego stanowiska. I lepiej, żeby to było prędzej niż póŸniej - mówił Jerzy Martini.

Od poczštku roku urzędnicy wykreœlili z rejestru VAT już 65 tys. firm. Czy to dużo? - pytała red. Wojda.

- Nie mam danych, które pozwoliłyby stwierdzić ile tych podmiotów uczestniczyło w oszustwie podatkowym. Myœlę, że gros to podatnicy, którzy kiedyœ się zarejestrowali na VAT, a teraz nie prowadzš działalnoœci gospodarczej. To sš podatnicy niegroŸni dla systemu.

Znam przypadek dosyć kuriozalny. Sš spółki oferowane "z półki" – jest przedsiębiorca , który nie ma czasu na rejestrację, idzie do podmiotu , który już ma spółeczki zarejestrowane na VAT i można ich od razu użyć w transakcjach. I teraz te spółeczki, które spokojnie sobie leżały na półce sš teraz wyrejestrowane i benefit z takiej gotowej spółki jest zaprzepaszczony.

Nie wiem, na ile jest to skuteczne w zwalczaniu oszustów. Prawdziwi przestępcy dadzš sobie radę.

- Gdybym miał ocenić, co najbardziej przełożyło się na zmniejszenie skali oszustw w VAT, to na pierwszym miejscu postawiłbym kwestię piarowš. Wysłany został jasny sygnał, że oszustwa podatkowe nie będš tolerowane i zepsuto taki „fajny" klimat do robienia wałków, który był w Polsce przez lata tworzony i przycišgał tu grupy przestępcze. Bo organy podatkowe były mało aktywne, ryzyko wykrycia niskie, ryzyko konsekwencji prawnych - bardzo niskie. Same wypowiedzi przedstawicieli władzy, że te czasy się skończyły, spowodowały, że mafie podatkowe przeniosły się do innych krajów.

Jeœli chodzi o przepisy, które obniżyły skalę oszustw, to na pewno był to pakiet paliwowy. To widać po wzroœcie przychodów i Orlenu i Lotosu. Pozostałe to kwestia przyszłoœci. Np. podzielona płatnoœć – moim zdaniem to będzie dobre, mocne narzędzie do zwalczania oszustw - powiedział Jerzy Martini.

Jerzy Martini w #RZECZoPRAWIE:

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL