Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Kasy sieciowe będš dopiero za kilka lat

123RF
W 2018 roku nie nastšpi rewolucyjne podłšczenie wszystkich kas fiskalnych do bazy danych skarbówki.
Fiskalny „Wielki Brat" nie od razu będzie na bieżšco œledził transakcje w każdym sklepie i w każdej restauracji. Wbrew wczeœniejszym zapowiedziom Ministerstwa Finansów, z poczštkiem 2018 roku nie dojdzie do obowišzkowego podłšczenia wszystkich kas fiskalnych do systemu zwanego roboczo Centralnym Rejestrem Paragonów. Tak wynika z projektu rozporzšdzenia, do którego dotarła „Rzeczpospolita". Projektowane przepisy o kasach fiskalnych rzeczywiœcie stawiajš wymóg unowoczeœnienia tych urzšdzeń, których działa w całym kraju około dwa miliony. Do lamusa majš odejœć kasy z papierowš kopiš paragonu – wszystkie dane sprzedawcy będš archiwizowane elektronicznie. Rozporzšdzenie MF ustanowi standardy dla nowoczesnych kas, które można podłšczyć do sieci i przesyłać dane do serwerów fiskusa. Jednak – co istotne – resort wycofuje się z nałożenia obowišzku takiego podłšczenia już od 1 stycznia 2018 roku. Kupowanie i instalowanie takich kas nie będzie obowišzkowe. Producenci będš mogli homologować urzšdzenia starego typu do 2023 roku i wprowadzać je do obrotu nawet do roku 2032.
Jeœli rozporzšdzenie wejdzie w życie w tym kształcie, to nie dojdzie do masowej wymiany wszystkich działajšcych dziœ kas fiskalnych. W całym kraju jest ich około 2 miliony. Jak wskazujš sami producenci, takiej operacji nie sposób zrealizować do końca tego roku. – Zdolnoœci produkcyjne krajowego przemysłu to pół miliona kas rocznie. A przecież trzeba by je nie tylko wyprodukować, ale też zainstalować. Odłożenie wdrożenia kas online jest zatem dobrym pomysłem – powiedział „Rzeczpospolitej" Piotr Œlęzak z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, zrzeszajšcej m.in. producentów kas. Zapytanie o zdanie MF potwierdza, że jego plany uległy zmianie. „Nie przewidujemy jednego momentu, w którym wprowadzony zostanie powszechny obowišzek stosowania kas on-line, nie chcemy zmuszać wszystkich użytkowników kas fiskalnych do jednorazowej wymiany sprzętu. Przewidujemy stopniowe wdrażanie kas on-line" – napisało biuro prasowe ministerstwa. Resort planował też stworzenie innego elektronicznego narzędzia bieżšcej kontroli podatników: Centralnego Rejestru Faktur. Jednak i w tej sprawie MF unika podawania konkretnych terminów. Według oœwiadczenia biura prasowego prace wcišż trwajš. „Staramy się znaleŸć kompromis między szybkoœciš wdrożenia zmian, szczelnoœciš systemu i jego kosztami" – twierdzi MF. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.rochowicz@rp.pl

Opinia

Piotr Kolanowski, radca prawny partner w kancelarii KPRF Wydaje się, że MF będzie zmierzało w kierunku systemu mieszanego, tzn. pozostawienia możliwoœci fakultatywnego korzystania z kas fiskalnych z pamięciš elektronicznš, które od lat sš standardem na polskim rynku. Byłoby to dobre i postulowane rozwišzanie, które wychodziłoby naprzeciw tak użytkownikom, producentom kas, jak i administracji państwowej. Stan przejœciowy powinien zostać zachowany przez co najmniej kilka lat. Pozwoliłoby to uczestnikom rynku na przystosowanie się i nie powodowałoby koniecznoœci niekontrolowanej wymiany ok. 2 mln kas fiskalnych. Ewolucyjne rozwišzania w tak ważnych sprawach majš większe szanse powodzenia, niż nawet dobrze przygotowana strategia rewolucji.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL