Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

#RZECZoPRAWIE - Przemysław Ruchlicki: klauzula obejścia prawa może dotknšć uczciwych podatników VAT

Przemysław Ruchlicki
rp.pl
Nie sposób zabezpieczyć na wypadek ewentualnych zarzutów fiskusa. Zbytniš dociekliwoœć przedsiębiorcy organy mogš uznać za szykowanie gruntu do oszustwa podatkowego - mówi Przemysław Ruchlicki, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej

Fiskus będzie mógł kwestionować wszystkie transakcje w których firmy będš próbowały oszczędzać na VAT. To potężne narzędzie, które zostanie wprowadzone razem z klauzulš obejœcia prawa. Czy to dobre rozwišzanie? - pytała swojego goœcia Anna Wojda w programie #RZECZoPRAWIE.

Przemysław Ruchlicki, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej:

- Sam VAT trochę wymyka się klauzuli obejœcia prawa i wszystkim gwarancjom jakie ona daje podatnikowi np. jeœli chodzi o interpretacje zabezpieczajšce dotyczšce mechanizmów optymalizacji. Pojawiło się pytanie jak klauzula będzie stosowana. I rzeczywiœcie podatnicy VAT mogš czuć się zagrożeni, bo doœwiadczenia przedsiębiorców z organami podatkowymi nie sš najlepsze. Cała walka z wyłudzeniami VAT pokazuje, że państwo nie bardzo ma pomysł na to, jak walczyć z oszustwami. Tak naprawdę za wszystkie wielkie oszustwa płacš uczciwi przedsiębiorcy, którzy mieli pecha i brali udział w łańcuchu transakcji, w którym jeden z kontrahentów okazał się znikajšcym podatnikiem, oszustem.

Organy podatkowe nie sš zainteresowane egzekwowaniem należnoœci od prawdziwych oszustów, bo jest to bardzo trudne i nieefektywne. Firmy powoływane do oszustw podatkowych działajš kilka miesięcy. Zanim organy zorientujš się w sytuacji, nie ma kogoœ już œcigać. Zostaje jakiœ firmant – rencista lub bezrobotny, który złożył podpis w KRS. Od takiej osoby często nie da się wyegzekwować milionów czy miliardów złotych z tytułu niezapłaconego podatku. Fiskus woli więc nie tracić czasu i od razu idzie do firm, które funkcjonujš. I tak naprawdę urzędników mało obchodzi czy firma brała udział w oszustwie czy nie. Liczy się, by do budżetu wpłynšł należny podatek.

Nie sposób się zabezpieczyć na wypadek ewentualnych zarzutów fiskusa. Z praktyki wynika (a orzecznictwo sšdów administracyjnych tę praktykę akceptuje), że jeżeli przedsiębiorca jest zbyt ostrożny i zbyt dociekliwie sprawdza, to najwyraŸniej szykuje sobie grunt do oszustwa podatkowego, chce zabezpieczyć się na wypadek sporu z fiskusem. Przedsiębiorcy sš więc w potrzasku: z jednej strony, jeœli nie sprawdzš -zarzuca się im niedbalstwo, z drugiej, jeœli szukajš zbyt dokładnie – zarzuca się im przygotowanie do oszustwa.

Mam nadzieję, że nowe przepisy będš stosowane rozsšdnie. Kogo mogš dotknšć? Firmy, które prowadzš sprzedaż opodatkowanš różnymi stawkami VAT, czyli usług złożonych lub towarów w zestawie. W przypadku takich transakcji można stosować stawkę obniżonš, ale fiskus może chcieć udowodnić, że powinna to być stawka podstawowa, bo tylko dla pozoru dodano towar lub usługę objętš niższš stawkš. Tak będzie w przypadku np. nieruchomoœci, gdzie mamy usługi złożone: dostawa mediów, sprzštanie.

Mam nadzieję, że klauzula obejœcia prawa będzie stosowana tylko do tych transakcji, o których fiskus już wie, że sš to próby wyłudzenia.

Zobacz wideo: Ruchlicki w #RZECZoPRAWIE

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL