Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Faktury VAT: wykreślenia w rejestrze VAT uderzajš też w uczciwych podatników

www.sxc.hu
Firmy, które dostajš faktury od wykreœlonych z rejestru, będš miały problemy z fiskusem.

Skarbówka wykryła już ponad 20 tys. faktur na prawie 315 mln zł wystawionych przez podmioty, które od stycznia zostały usunięte z rejestru VAT – poinformowało „Rzeczpospolitš" Ministerstwo Finansów. A takich usuniętych jest już prawie 50 tys.

- Jest problem, bo fiskus w ogóle nie informuje o wykreœleniu z rejestru – mówi Michał Borowski, ekspert BCC, doradca podatkowy, partner w Crido Taxand. – Częœć firm działa więc dalej, wystawia faktury, a ich kontrahenci odliczajš z nich VAT.

Zdaniem ministerstwa, jeœli faktura została wystawiona przez podmiot niebędšcy zarejestrowanym podatnikiem, to kontrahent nie może odliczyć wykazanego w niej VAT.

Resort informuje też, że do firm, które wpisały w ewidencji faktury od podmiotów wykreœlonych z rejestru, sš już wysyłane e-maile lub esemesy z proœbš o sprawdzenie rozliczeń. Jeœli sš w nich błędy, należy zrobić korektę.

Zaległoœć do zapłaty

– Skutek może być taki, że firmy, które współpracujš z podmiotem wykreœlonym z rejestru, będš musiały zapłacić zaległoœć wraz z odsetkami – mówi Paweł Satkiewicz, doradca podatkowy w kancelarii DLA Piper.

Jak fiskus wyłapuje faktury od podmiotów usuniętych z rejestru? Na podstawie danych z VAT-owskich ewidencji przesyłanych w elektronicznym Jednolitym Pliku Kontrolnym. Duże firmy składały go już w zeszłym roku, od rozliczenia za styczeń muszš go też przesyłać mali i œredni przedsiębiorcy (do końca 2017 r. zwolnieni z tego obowišzku sš mikroprzedsiębiorcy).

Sprawdzać dostawców

– Firmom, które chcš uniknšć tych perypetii, nie pozostaje nic innego jak sprawdzanie, czy kontrahent figuruje w bazie podatników VAT – mówi Paweł Satkiewicz. – Przy większej iloœci transakcji to bardzo trudne i żmudne zadanie.

– Jeœli okaże się, że współpracowaliœmy z podmiotem wykreœlonym, musimy wykazać, że transakcja została faktycznie przeprowadzona i dochowaliœmy należytej starannoœci – mówi Beata Hudziak, doradca podatkowy, partner zarzšdzajšcy w kancelarii 8Tax. – Nawet jeœli fiskus nie uzna tych argumentów, powinniœmy przekonać sšd.

Czyszczenie VAT-owskiego rejestru to jeden z elementów walki z wyłudzeniami podatku. Głównš przyczynš wykreœlania firm jest to, że nie prowadziły w ostatnich miesišcach działalnoœci. Sš też jednak inne.

– Wielu przedsiębiorców, którzy majš siedzibę w domu, zostało usuniętych z rejestru, bo nie odebrali wezwania z urzędu – mówi Beata Hudziak. Podaje też przykład działajšcej od pięciu lat spółki z o.o., która została wykreœlona przez pomyłkę. Przez miesišc nie było jej w rejestrze i przez ten czas wyjaœniała wštpliwoœci kontrahentów.

Przemysław Pruszyński - doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Jednolity Plik Kontrolny, zapowiadany jako narzędzie weryfikacji transakcji między firmami, przynosi już pierwsze efekty. Pokazuje to duża iloœć wykrytych faktur, które zostały wystawione przez podmioty wykreœlone z rejestru VAT. Obawiam się jednak, że konsekwencje mogš ponieœć uczciwi przedsiębiorcy, którzy dokonali zakupów od takiego wykreœlonego podmiotu i skorzystali z odliczenia VAT. Moim zdaniem, jeœli transakcja została faktycznie przeprowadzona, nabywca ma prawo do odliczenia, nawet gdy kontrahent w momencie sprzedaży nie figurował w rejestrze. Znajšc jednak praktykę urzędów, zakwestionujš one takie transakcje. A przedsiębiorcy będš musieli dochodzić swojego przed sšdem, powołujšc się na unijne przepisy i orzecznictwo.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL