Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Odliczenia VAT: bez namacalnego śladu nie ma odliczenia - wyrok NSA

123RF
Samo podpisanie umowy z kontrahentem, potwierdzonej nawet fakturš i przelewami nie wystarczy do wykazania dla celów VAT wykonania usługi marketingowej.

Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę kasacyjnš spółki, której fiskus zakwestionował odliczenie VAT przy usługach marketingowych. Zgodził się, że choć majš one niematerialny charakter dla VAT, podatnik musi przedstawić konkretne potwierdzenie ich wykonania.

Sprawa dotyczyła VAT za 2013 r. Fiskus przyjrzał się rozliczeniom spółki i ustalił, że w rejestrach zakupu oraz deklaracjach VAT-7 za czerwiec, lipiec, wrzesień, paŸdziernik i grudzień 2013 r. wykazała ona faktury na usługi marketingowe wystawione przez innš firmę. Podstawš ich wystawienia była umowa m.in. na przygotowanie oraz wprowadzenie do sprzedaży leków i wyrobów medycznych, usługi zwišzane z pozyskiwaniem klientów, ocenę rynku leków szpitalnych i aptecznych, zmian w systemie refundacji i polityki cenowej, doradztwo itd. Na potwierdzenie wykonania usługi spółka przedłożyła dodatkowo zlecenie i potwierdzenie jej wykonania.

Urzędnicy uznali jednak, że to za mało. Ich zdaniem przedłożone dokumenty w żaden sposób nie okreœlały szczegółowego zakresu usług, których potwierdzeniem wykonania miały być zakwestionowane faktury VAT.

W celu wszechstronnego wyjaœnienia sprawy fiskus zwrócił się też do firmy, która miała być wykonawcš usług marketingowych, o przesłanie wszelkich dokumentów œwiadczšcych o ich wykonaniu. Ta nie przedstawiła jednak żadnych dokumentów, które potwierdziłyby realizację usług marketingowych.

Skoro więc spółka nie sprecyzowała jasno, na czym polegały usługi marketingowe zamówione przez niš, i nieprzedłożyła dokumentów jednoznacznie potwierdzajšcych ich wykonanie, fiskus uznał, że nie ma podstaw do odliczenia VAT faktur, które je dokumentujš.

Spółka nie zgadzała się z takim stanowiskiem. W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gliwicach przekonywała, że umowa przejrzyœcie, precyzyjnie oraz kompleksowo regulowała wymagane zachowania i nie wymagała sporzšdzania dodatkowej dokumentacji.

Ta argumentacja nie przekonała gliwickiego WSA. Przypomniał, że faktura dokumentujšca transakcję, która nie została dokonana, tj. zarówno gdy nie było jej w ogóle, jak i nie została dokonana pomiędzy stronami, nie może być podstawš do odliczenia VAT.

WSA zgodził się z fiskusem, że skarżšca nie posiada dowodów, które potwierdzałyby wykonanie usług marketingowych, więc nie przysługuje jej prawo do odliczenia. Sama okolicznoœć zawarcia umowy w formie pisemnej, potwierdzonej wystawieniem faktur, istnienie poleceń przelewów, zlecenie wykonania usługi nie sš takimi dowodami. Musi istnieć konkretne potwierdzenie wykonania œwiadczenia. Jak tłumaczył sšd, to podatnik musi wykazać, że usługi niematerialne zostały rzeczywiœcie wykonane. Co prawda WSA nie krył, że udokumentowanie takich usług może być utrudnione, bo mogš one przybierać różnš postać, a ich efekty mogš zaistnieć w niewielkim rozmiarze bšdŸ w odległym czasie, niemniej uznanie ich wykonania dla celów VAT musi mieć uzasadnienie w konkretnych zdarzeniach, np. poprzez wskazanie rodzaju podjętych działań, adresata, efektów itp.

O tym, że faktury VAT, zlecenie wykonania i potwierdzenie wykonania usługi, przelew oraz umowa to za mało do odliczenia, przekonany był też NSA. Jak tłumaczył sędzia NSA Janusz Zubrzycki, w spornej sprawie spółka nie wykazała, że usługi zostały wykonane. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I FSK 1175/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL