Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

JPK VAT: pliki złożone, obława na oszustów trwa

123RF
Wykryliœmy 85 tys. podejrzanych faktur – twierdzi Ministerstwo Finansów po pierwszej powszechnej zbiórce Jednolitych Plików Kontrolnych.

– Będziemy teraz weryfikować, czy to tylko omyłki, czy też oszustwa podatkowe – zapowiedziała minister Teresa Czerwińska na poniedziałkowej konferencji prasowej. W ten sposób resort finansów chce sprawdzić faktury, co do których nabrał wštpliwoœci, gdy pod koniec lutego półtora miliona przedsiębiorców złożyło elektroniczne dokumenty rejestrujšce styczniowš sprzedaż. Kwota VAT zawarta w tych fakturach wynosi prawie 105 mln zł.

Z analiz fiskusa wynika, że w składanych plikach uwzględniano np. zakupy dokumentowane fakturami wystawionymi przez podmioty, które nie sš czynnymi podatnikami VAT. Pojawiały się też rozbieżnoœci w kwotach transakcji wykazanych przez podatników i ich kontrahentów. Dostrzeżono też niezłożenie JPK_VAT przez ponad 88 tys. podmiotów, które majš taki obowišzek.

Przedsiębiorcy podejrzewani o wystawienie „pustych" faktur (tj. poœwiadczajšcych nieistniejšce transakcje) dostanš w najbliższych dniach e-maile wzywajšce do wyjaœnienia wykrytych nieprawidłowoœci. Ci przedsiębiorcy, którzy nie podali swojego adresu e-mail w swoim urzędzie skarbowym, otrzymajš powiadomienia pisemne lub za pomocš esemesów.

Ministerstwo Finansów przestrzega przed fałszywymi powiadomieniami. Te autentyczne majš być wysyłane z adresu dppt.automat@mf.gov.pl. Nie będš zawierały żadnych wezwań do zapłaty podatku, odnoœników zewnętrznych (linków) ani załšczników w formie plików.

Od poczštku 2018 r. obowišzek składania plików JPK_VAT objšł wszystkich podatników VAT, także mikroprzedsiębiorców. W rezultacie półtora miliona przedsiębiorców złożyło 1,7 mln takich dokumentów (różnica bierze się m.in. z tego, że niektórzy składali korekty wysłanych wczeœniej danych). Nowy obowišzek wypełniło 94,5 proc. zobowišzanych. Najwięcej niezłożonych plików było w województwie mazowieckim, a najmniej w œwiętokrzyskim, podkarpackim i podlaskim.

Ministerstwo przyznaje, że zgromadzone w ten sposób dane o podatnikach będš wykorzystywane nie tylko do œcigania oszustw podatkowych, w tym przestępstw karuzelowych. Z czasem jednak pliki JPK mogš zastšpić zwykłe deklaracje VAT-7, składane co miesišc przez przedsiębiorców-podatników VAT. Minister Teresa Czerwińska wskazała poczštek 2019 r. jako możliwš datę zlikwidowania tych deklaracji, choć odżegnywała się od podania konkretnych terminów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL