Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Koniec zwolnienia VAT dla małych firm handlujšcych w internecie

Adobe Stock
Ministerstwo Finansów chce zlikwidować zwolnienie z VAT dla małych firm handlujšcych w internecie. Powód: oszustwa w handlu wyrobami RTV i AGD.

W opublikowanym w czwartek projekcie obszernej nowelizacji ustawy o VAT resort finansów zaproponował szereg różnych zmian, które miałyby wejœć w życie od 1 lipca 2018 r. Jednš z najważniejszych jest ograniczenie zwolnienia z podatku dla małych firm, które handlujš przez internet.

Cios w kombinatorów

Dziœ firmy o rocznych obrotach poniżej 200 tys. zł nie muszš płacić VAT. Od tej zasady obowišzuje kilka wyjštków (np. dla usług prawniczych, paliw czy alkoholi). Po zmianach firmy handlujšce w internecie towarami elektronicznymi, mechanicznymi i sprzętem AGD będš musiały płacić VAT już od pierwszej zainkasowanej złotówki. Projekt wymienia tu konkretne grupy towarów zaliczanych do działów 26, 27 i 28 PKWiU. VAT zapłacš też małe firmy zajmujšce się œcišganiem długów, w tym faktoringiem.

Ministerstwo pisze w uzasadnieniu, że będzie to kolejne uszczelnienie systemu VAT. Ma bowiem dotyczyć „wybranych kategorii towarów szczególnie wrażliwych na oszustwa".

Uszczelnieniu systemu VAT ma też służyć wykluczenie stosowania kaucji gwarancyjnej przez podmioty nowo powstałe. Chodzi o kaucję składanš dla potrzeb handlu stalš i paliwami, która zabezpiecza egzekucję podatku. W nowym przepisie ma się pojawić warunek, by gwarancję mogli składać tylko tacy przedsiębiorcy, którzy przez poprzedni rok byli czynnymi podatnikami VAT i składali deklaracje podatkowe. MF zauważa w uzasadnieniu, że kaucje były czasem składane przez nowo rejestrowane firmy uczestniczšce w tzw. karuzelach podatkowych.

W ramach walki z oszustwami paliwowymi pojawi się też doprecyzowanie definicji paliw ciekłych. Ma ona być taka sama jak w tzw. pakiecie energetycznym. Zapobiegnie to wštpliwoœciom co do produktów ropopochodnych, które mogš być zarówno stosowane do napędu pojazdów, jak i stanowić surowiec do produkcji innych wyrobów.

Zgodnie z Trybunałem

Jednak nie tylko walka z przestępstwami podatkowymi skłoniła resort finansów do zmian w ustawie. Majš się też pojawić nowe przepisy dotyczšce zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich częœci. Zniknie warunek zwolnienia, według którego ich zasiedlenie nastšpiło w ramach czynnoœci podlegajšcej opodatkowaniu. To realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej z 16 listopada 2017 r. w sprawie Kozuba Premium Selection (sygn. C-308/16).

Pojawiš się też przepisy łagodzšce dzisiejsze szykany za nieprzestrzeganie wymogów ustawy. Kwota sankcji będzie obniżona do 15 proc. kwoty zaniżenia zobowišzania podatkowego (dziœ jest to 20 lub 30 proc.) w przypadkach, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.

Nie zwracać za dużo

Ten sam projekt przewiduje też zapowiadanš od kilku miesięcy zmianę w ordynacji podatkowej, zakazujšcš zwrotu nadpłat w sytuacji, gdy nastšpiłoby bezpodstawne wzbogacenie podatnika. Chodzi o sytuacje, w których podatnik przerzucał ekonomiczny ciężar podatku na swojego klienta, a niezależnie od tego domagał się zwrotu tej samej kwoty od fiskusa.

Chodzi np. o przypadki, w których podatnik sprzedawał towary z wysokš stawkš VAT czy akcyzy, ale w wyniku różnych zdarzeń okazało się, że jest ona za wysoka. W takich sytuacjach de facto podatek zapłacili nabywcy detaliczni towarów. Jednak orzecznictwo TSUE i polskich sšdów administracyjnych na ten temat było rozbieżne.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.rochowicz@rp.pl

Opinia

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner z kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy

Najnowszy projekt zmian dotyczšcy m.in. VAT budzi duże wštpliwoœci, których nie rozwiewa uzasadnienie. Niestety, zawiera też istotne pułapki dla podatników np. w zakresie zwolnienia podmiotowego z VAT. Ministerstwo Finansów chce wyłšczyć możliwoœć stosowania tego zwolnienia wobec sprzedawców komputerów i urzšdzeń AGD oraz innych, gdy sprzedaż nastšpi w ramach „zorganizowanego systemu zawierania umów na odległoœć". Jest to pojęcie prawne zaczerpnięte z ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest tam definiowane i nie wiadomo dokładnie, o co chodzi. Może to być zarówno strona internetowa, jak i system aukcyjny. Jednak najistotniejsze jest to, że wystarczy sprzedaż jednej sztuki okreœlonych towarów w okreœlony sposób, by utracić zwolnienie. To kolejny, zgodnie z uzasadnieniem, element pakietu uszczelniajšcego. Gdyby dotyczyło to tylko towarów nabytych z tzw. karuzeli, od których VAT nie można odliczyć w zwišzku z oszustwem, to byłoby to akceptowalne. Niestety, dotyczy to wszystkich podatników. Podatnik, który prowadzi sklep stacjonarny i korzysta ze zwolnienia, po jednej sprzedaży dokonanej w ten sposób zwolnienie to utraci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL