Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Liczba i wartość pustych faktur VAT bijš kolejne rekordy

www.sxc.hu
W 2015 urzędy kontroli skarbowej ujawniły 360 tys. fikcyjnych faktur, wartych w sumie 81,8 mld zł. Rok wczeœniej było ich 207 tys. na kwotę 33,7 mld zł.

– Przestępstwa zwišzane z wprowadzeniem do obrotu fikcyjnych faktur przybierajš różne formy – mówi Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowa ministra finansów.

Mniej skomplikowane przypadki to takie, w których legalnie działajšca firma kupuje fakturę dokumentujšcš zakup np. usług budowlanych o wartoœci 10 tys. zł. Usługi sš najpopularniejsze, bo trudniej udowodnić, że nie zostały wykonane. Potem domaga się od urzędu skarbowego zwrotu 2,3 tys. zł VAT (23 proc. od 10 tys. zł).

Najwięcej budżet traci jednak na tzw. karuzelach, którymi kierujš zorganizowane grupy przestępcze. Ich celem jest wyłudzanie nienależnych zwrotów VAT z tytułu eksportu lub dostaw wewnštrzwspólnotowych. Według MF kontrola skarbowa ukierunkowana jest głównie na zwalczanie tego procederu.

– Liczba i wartoœć wychwyconych pustych faktur robiš wrażenie. Pytanie jednak, czy razem z tym sukcesem statystycznym resort finansów może przedstawić informacje o iloœci sterujšcych karuzelami VAT-owskimi zorganizowanych grup przestępczych, które udało się trwale wyeliminować – mówi Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Według Grzegorza Mularczyka, doradcy podatkowego i wspólnika GWW Tax, znaczny wzrost liczby wykrywanych fikcyjnych faktur to prawdopodobnie skutek większej iloœci prowadzonych kontroli podatkowych.

– Nie można też wykluczyć, że jest to efekt wytycznych Ministerstwa Finansów z poczštku 2015 r., gdzie z góry założono, że 55 proc. kontroli musi się zakończyć decyzjš okreœlajšcš zaległoœć podatkowš. Trudno natomiast jednoznacznie stwierdzić, czy dane œwiadczš o znacznym zwiększeniu skutecznoœci administracji podatkowej czy raczej o stale rosnšcej liczbie przestępstw podatkowych – mówi Grzegorz Mularczyk.

Jego zdaniem ministerstwo powinno podjšć działania nakierowane bardziej na zapobieganie niż wykrywanie przestępstw podatkowych.

Dr Irena Ożóg, partner zarzšdzajšcy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, zaznacza, że trzeba dšżyć do maksymalnego wyegzekwowania należnych państwu podatków.

– Po pierwsze, konieczne sš zmiany w przepisach, które ograniczš możliwoœci oszustw i ułatwiš odpowiednim służbom szybkš wstępnš diagnozę prawidłowoœci rozliczeń podatkowych, np. zintegrowanie deklaracji podatkowych z rejestrami sprzedaży w celu monitoringu tych rozliczeń. Po drugie, potrzebne jest przyœpieszenie reakcji organów państwa w razie podejrzenia popełnienia przestępstw. Po trzecie, ważne jest œciganie oszustów, a nie ich ofiar – mówi dr Ożóg.

Dodaje, że niezbędna jest również poprawa sšdownictwa. Samo bowiem ustalenie kwotowych skutków oszustw podatkowych niewiele daje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL