Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Taksówkarze i rolnicy też składajš JPK_VAT

AdobeStock
Taksówkarze, którzy rozliczajš się ryczałtem (VAT-12) majš obowišzek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT. JPK_VAT wysyłajš również rolnicy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT - wyjaœnia MF.

Podatnicy œwiadczšcy usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu (VAT-12), zgodnie z art. 114 ustawy o VAT – podobnie jak inni czynni podatnicy VAT – majš obowišzek prowadzenia elektronicznej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT i wysyłania jej jako JPK_VAT.

JPK_VAT wysyłajš też rolnicy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

JPK_VAT należy przesyłać za okresy miesięczne, do 25. dnia miesišca następujšcego po każdym kolejnym miesišcu (chyba że 25. dzień miesišca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego). Pierwszy JPK_VAT za styczeń 2018 r. przesyła się do 26 lutego 2018 r.

Szczegóły dotyczšce przygotowania oraz wysyłki informacji JPK_VAT znajdujš się na stronie Ministerstwa Finansów  http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL