Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Firmy dopłacš, bo fiskus zmienił zdanie

123RF
Sprzedawcy fast foodów muszš oddać 11 mln zł, bo stosowali zbyt niskš stawkę podatku – ustaliła skarbówka.

Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej słono płacš za zmianę stanowiska organów podatkowych w sprawie podatku od sprzedaży dań gotowych, takich jak burgery, zapiekanki czy kebaby. Efektem sš kontrole, w których fiskus kwestionuje stosowanie 5-proc. stawki VAT.

W interpretacji ogólnej z 24 czerwca 2016 r. (PT1.050.3.2016.156) minister finansów stwierdził, że właœciwa jest stawka VAT 8 proc. Tymczasem w interpretacjach indywidualnych fiskus zgadzał się wczeœniej na stawkę 5 proc.

Według Ministerstwa Finansów od momentu opublikowania interpretacji ogólnej do końca 2016 r., czyli przez pół roku, urzędy skarbowe przeprowadziły 32 kontrole.

– Zakwestionowały w nich możliwoœć zastosowania przez przedsiębiorców z branży gastronomicznej innej stawki VAT niż wynikajšca z interpretacji ogólnej. W wyniku tych kontroli ustalono uszczuplenia na łšcznš kwotę 11,2 mln zł – poinformował wiceminister Marian Banaœ w odpowiedzi na interpelację poselskš nr 8496.

Interpretacja nic nie da

Jak wskazuje doradca podatkowy Andrzej Sadowski, w najgorszej sytuacji sš przedsiębiorcy, którzy stosowali stawkę 5 proc. VAT bez zabezpieczenia interpretacjš indywidualnš. Nie oznacza to, że pozostali mogš spać spokojnie.

– Nawet pozytywna interpretacja, w której fiskus zgodził się na zastosowania 5 proc. VAT, może być podważona w trakcie kontroli – zaznacza.

Ministerstwo tłumaczy to tym, że interpretacje indywidualne wydawane sš na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zasadnicze znaczenie ma tu podanie prawidłowej klasyfikacji PKWiU. Wszelkie rozbieżnoœci między stanem rzeczywistym a przedstawionym opisem mogš zostać ujawnione tylko w wyniku kontroli.

„Dopiero po przeprowadzeniu kontroli może być oceniany zakres ochrony przysługujšcej podatnikowi z tytułu wydania na jego rzecz interpretacji indywidualnej" – napisał wiceminister Banaœ.

Interpretacja indywidualna nie daje ochrony, jeœli przedsiębiorca zastosował we wniosku o interpretację nieprawidłowš klasyfikację PKWiU. Minister finansów stwierdził w interpretacji ogólnej, że posiłki przeznaczone do bezpoœredniej konsumpcji nie mogš korzystać z 5-proc. stawki VAT, ponieważ nie sš klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1. Co do zasady sš opodatkowane 8-proc. VAT.

Decyduje PKWiU

Na wysokoœć podatku nie ma wpływu to, czy zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwoœci UE sprzedaż posiłków jest traktowana jako œwiadczenie usług, czy też jako dostawa towarów. Nie ma także znaczenia, czy dania można spożywać na miejscu, czy sš oferowane na wynos.

– Problem dotyczy nie tylko drobnych sprzedawców, ale też dużych sieci gastronomicznych. Częœć podatników zdawała sobie sprawę, że stosowanie stawki 5 proc. VAT oznacza ryzyko sporu z fiskusem – mówi Sadowski.

Opinia dla „Rz"

Roman Namysłowski, doradca podatkowy, partner w Crido Taxand

Kwestia stosowania prawidłowej stawki VAT na dania fast food to głębszy problem. Uzyskane przez podatników interpretacje indywidualne dajš im ochronę pod warunkiem, że przyjęli prawidłowš klasyfikację PKWiU. Tymczasem zdarzajš się sytuacje, w których podatnik samodzielnie dokonuje klasyfikacji PKWiU, w sposób niezgodny z opiniš urzędu statystycznego. Wówczas godzi się na ryzyko, że kontrola podatkowa zakwestionuje stosowanš przez niego stawkę VAT. Powstaje jednak pytanie, czy organ podatkowy może wydawać interpretacje warunkowe, uzależnione od tego, czy przedsiębiorca dokonał prawidłowej klasyfikacji. Pojawiajš się postulaty, by zamiast PKWiU posługiwać się kodem CN, stosowanym w systemie Intrastat.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL