Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Zwolnienie VAT tylko na medycynę pracy

123RF
Badania lekarskie dla kandydatów na: kierowców, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, sędziów, kuratorów czy detektywów, nie sš zwolnienie z VAT.

Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę kasacyjnš oœrodka ruchu drogowego w sprawie VAT dla badań lekarskich.

We wniosku o interpretację oœrodek wyjaœnił, że prowadzi m.in. placówkę medycznš i wykonuje usługi ochrony zdrowia. Podatnik chciał się upewnić o prawie do zwolnienia z VAT dla badań lekarskich. Chodziło o badania wstępne, okresowe i kontrolne, a także badania m.in. dla kierowców, kandydatów na: kierowców, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów oraz sędziego, kuratora czy detektywa.

Fiskus potwierdził prawo do zwolnienia z VAT dla usług medycyny pracy, polegajšcych na wykonaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. W pozostałym zakresie go odmówił.

Oœrodek zaskarżył interpretację, ale przegrał. Najpierw racji odmówił mu Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gdańsku, a ostatecznie NSA. Nie przeczył, że badania wstępne, okresowe i kontrolne z medycyny pracy sš zwolnione z VAT. Z tego przywileju nie korzystajš jednak sporne badania, m.in. dla kierowców ubiegajšcych się o prawo jazdy, kandydatów na: instruktorów, sędziów, kuratorów czy detektywów, bo nie służš profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Jak tłumaczyła sędzia sprawozdawca Marzena Łozowska, sporne zwolnienie należy interpretować œciœle, bioršc pod uwagę jego cel. To, że badania sš wykorzystywane w szczególnych warunkach wymaganych przez prawo, nie przesšdza o zwolnieniu. Orzekł też, że VAT od opłat za nie powinien być wyliczany metodš w stu, a nie od stu. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I FSK 866/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL