Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z przesyłania JPK_VAT

123RF
Jeżeli podatnik z powodu zawieszenia działalnoœci gospodarczej nie dokonuje zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowišzku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia. Od tej zasady sš jednak wyjštki - informuje dziœ MF.

Dane przesyłane w JPK_VAT stanowiš informację o prowadzonej ewidencji VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w której umieszcza się dane niezbędne do prawidłowego sporzšdzenia deklaracji VAT. Podatnik, który prowadzi działalnoœć gospodarczš i rozlicza VAT, ma m.in. obowišzek wykazywania sprzedaży i zakupu w ewidencji VAT, raportowania danych w niej zawartych w postaci JPK_VAT oraz sporzšdzania deklaracji VAT.

W przypadku zawieszenia prowadzenia działalnoœci gospodarczej nie trzeba składać deklaracji podatkowych – za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT). Oznacza to również brak obowišzku prowadzenia ewidencji VAT.

Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszonš działalnoœć gospodarczš – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowišzku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia. Jednak w niektórych sytuacjach (np. gdy podatnik dokonuje wewnštrzwspólnotowego nabycia towarów), pomimo zawieszenia działalnoœci, uzupełnia się ewidencję VAT, składa deklarację VAT i przesyła JPK_VAT - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Zwolnienie z obowišzku składania deklaracji VAT nie dotyczy (art. 99 ust. 7b ustawy o VAT):

- podatników dokonujšcych wewnštrzwspólnotowego nabycia towarów,

- podatników importujšcych usługi lub kupujšcych towary – w zakresie których sš podatnikami,

- okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalnoœci gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,

- okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowišzek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynnoœci podlegajšcych opodatkowaniu oraz za które ma obowišzek skorygować podatek naliczony.

W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalnoœci gospodarczej, należy prawidłowo ujšć wykonane czynnoœci lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednoczeœnie przesłać plik JPK_VAT - wskazuje MF.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL