Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Ministerstwo ma pomysły na oszustów VAT

123RF
Zniesienie kwartalnych rozliczeń i weryfikacja firm przed rejestracjš – to sposoby na uszczelnienie systemu.

Propozycja pakietu kilkunastu zmian przeciwdziałajšcych wyłudzeniom znalazła się w planie zmian legislacyjnych rzšdu na pierwszy kwartał 2016 r.

Wœród zapowiedzianych zmian znalazło się zniesienie kwartalnych rozliczeń VAT. Wiele oszustw jest bowiem dokonywanych w czasie krótszym niż kwartał: oszukańcza firma w tym okresie może powstać i zniknšć, nie rozliczywszy podatku.

Inne rozwišzanie to obowišzek składania deklaracji VAT drogš elektronicznš przez niektóre grupy podatników (nie wskazano jakie). Przyspieszałoby to wykrycie podatników o podejrzanie wysokich obrotach w krótkim czasie. Właœnie tacy często sš oszustami.

Słup bez rejestracji

Jednak MF chciałoby zdusić problem wyłudzeń w zarodku. Tzw. firmy słupy nie będš rejestrowane na VAT, „w przypadku gdy w wyniku podjętych czynnoœci sprawdzajšcych okaże się, że podmiot ten nie istnieje lub (...) nie ma możliwoœci skontaktowania się z nim". Ministerstwo chce też wprowadzić obowišzek comiesięcznego składania informacji o transakcjach zrealizowanych przez podatników handlujšcych z UE oraz tych, którzy dokonujš krajowych dostaw w systemie odwrotnego obcišżenia (dotyczy to m.in. elektroniki i stali).

MF chce też skłonić podatników handlujšcych na większš skalę do tego, by rozliczali się w pienišdzu elektronicznym, a nie w gotówce. Solidarna odpowiedzialnoœć za niezapłacony VAT ma obowišzywać nabywcę i sprzedawcę, gdy transakcje gotówkowe przekroczš okreœlony limit (nie podano jego wysokoœci).

Wzorce z zagranicy

Przyjęte rozwišzania sš inne, niż proponował PiS w projekcie zupełnie nowej ustawy o VAT. Zakładano w nim m.in. zniesienie systemu odwrotnego obcišżenia. Za to wiele z proponowanych rozwišzań to sugestie Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy MF. Niektóre z nich to sprawdzone już pomysły innych krajów. Przeœwietlanie podatnika przed rejestracjš stosuje już Rumunia, a składanie raportów o sprzedaży jest wymagane m.in. w Czechach.

Roman Namysłowski - doradca podatkowy partner w Crido Taxand

Niektóre z proponowanych zmian, jak likwidacja rozliczeń kwartalnych, mogš oznaczać koniec ułatwień dla pewnej grupy podatników, ale wydaje się to rozsšdnš cenš za uszczelnienie systemu VAT. Możliwoœć odmowy rejestracji nowych firm dla celów tego podatku to również dobry pomysł, zwłaszcza że oszuœci często rejestrowali firmy słupy, np. na osoby bezdomne czy przebywajšce w hospicjach. Przy formułowaniu konkretnych przepisów warto pamiętać, że większoœć podatników VAT działa uczciwie, a więc nowe rozwišzania nie powinny przeszkadzać im w normalnym funkcjonowaniu. Poza tym, choć proponowane rozwišzania to krok w dobrš stronę, to prawdopodobnie nie wyeliminujš całkowicie oszustw w VAT.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL