Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Fiskus też zarobi na nowej opłacie za reklamówki

AdobeStock
Sprzedaż lekkich toreb podlega 23-proc. stawce VAT. Opodatkowana będzie też wprowadzona od 1 stycznia 2018 r. opłata recyklingowa.

Od poniedziałku obowišzujš przepisy wprowadzajšce tzw. opłatę recyklingowš. Będzie ona pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach. Stawka opłaty recyklingowej za jednš sztukę cienkiej reklamówki to 20 gr. Z wyjaœnień resortu finansów wynika, że na nowej opłacie zarobi też skarbówka. To wniosek z pisma zamieszczonego na stronie internetowej resortu, który odniósł się do podatkowych aspektów proekologicznego rozwišzania.

Wynika z tego, że opłata recyklingowa, która jest elementem należnoœci za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania. Sama dostawa podlega zaœ opodatkowaniu 23-proc. stawkš VAT.

W praktyce oznacza to, że od opłaty recyklingowej trzeba naliczyć VAT. Jeœli sklep zdecyduje się na pobieranie od klientów jedynie równowartoœci nowej opłaty i ich będzie obcišżał VAT, to za reklamówkę trzeba będzie zapłacić dodatkowe 5 gr (20 gr opłaty + 5 gr VAT – w sumie 25 gr). Gdy reklamówki sš odpłatne, to ich cena wzroœnie o opłatę recyklingowš i wyliczony od niej VAT.

Resort finansów zaznaczył, że podobne rozwišzanie funkcjonuje w innych krajach wspólnoty, w których wprowadzono opłaty za torby z tworzyw sztucznych. Tam również sš one wliczane do podstawy opodatkowania VAT.

W komunikacie przypomniano też, że sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy zwykłym konsumentom podlega ewidencjonowaniu na kasach fiskalnych na zasadach ogólnych.

Na paragonie znajdzie się jednak jedynie informacja o należnoœci za sprzedaż torby (podobnie na fakturze), bez koniecznoœci wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.

Ministerstwo Finansów nie przewiduje problemów z wyliczeniem tej należnoœci. W jego ocenie kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – poprzez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 torbę (20 gr). Gwarancjš tego ma być to, że paragon i faktura zawierajš informacje o liczbie sprzedanych toreb.

Przypomnijmy: opłatš recyklingowš w wysokoœci 20 gr plus VAT objęte sš najpopularniejsze w polskich sklepach lekkie torby o gruboœci do 50 mikrometrów. Opłatę będš pobierać przedsiębiorcy prowadzšcy sklepy detaliczne czy hurtowe. Będš jš płacić do 15 marca roku następujšcego po tym, w którym została pobrana. Pierwszy raz przedsiębiorcy, którzy prowadzš sklepy i oferujš klientom foliówki objęte opłatš recyklingowš, wpłacš jš do 15 marca 2019 r.

Opłata, która jest dochodem państwa, trafi na rachunek Ministerstwa Œrodowiska, 23-proc. VAT naliczony od sprzedaży toreb zasili konto skarbówki.

nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami, DzU z 2017 r. poz. 2056

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL