Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Księgowi: po rozszerzeniu JPK nie podniesiemy klientom cen za usługi

www.sxc.hu
Od nowego roku wszystkie firmy będš składać elektronicznš ewidencję VAT. Fiskus chce im w tym pomóc.

Półtora miliona najmniejszych firm będzie musiało do 26 lutego po raz pierwszy przesłać do urzędu skarbowego ewidencję VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. – Już w grudniu udostępnimy im super prostš aplikację, która po wpisaniu faktur sama będzie generować JPK – zapewnia w rozmowie z „Rzeczpospolitš” Zbigniew Wiliński, zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków resortu finansów. Biura księgowe deklarujš, że nie podniosš cen klientom z powodu nowego pliku.

JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorstwa. – Dzięki niemu skarbówka ma bieżšcy dostęp do olbrzymiej iloœci danych. Wie, co się dzieje w firmach, łatwiej jej wyłapywać nieprawidłowoœci – mówi Piotr Œwiniarski, adwokat w kancelarii Mikulski & Partnerzy.

 

Resort: będzie proœciej

Pierwsze ewidencje VAT w formie JPK były składane w sierpniu zeszłego roku. Na razie przesyła je 107 tys. firm. Poczštki nie były łatwe, a wielu przedsiębiorców popełniało błędy i fiskus wzywał ich do wyjaœnienia niejasnoœci.

Do końca 2017 r. zwolnieni z obowišzku przesyłania JPK sš mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy, które zatrudniajš do dziesięciu osób i majš roczne obroty do 2 mln euro. Ale i oni muszš podjšć nowe wyzwanie. Od stycznia już wszyscy będš prowadzić ewidencję VAT elektronicznie, a do 26 lutego (25 akurat przypada w niedzielę) będš musieli przesłać pierwszy JPK. Ten termin, zdaniem Ministerstwa Finansów, obowišzuje zarówno tych, którzy rozliczajš się miesięcznie, jak i kwartalnie. Za niezłożenie JPK grozi grzywna.

 Na razie resort finansów oferuje arkusz kalkulacyjny w formacie csv do wpisywania faktur oraz aplikację Klient JPK 2.0 służšcš do wysłania pliku. W grudniu ma je zastšpić prostsza aplikacja.

- Wystarczy, że przedsiębiorca wpisze faktury, same przeniosš się do ewidencji, potem będzie można wygenerować JPK oraz deklarację – zapewnia Zbigniew Wiliński. Dodaje, że to rozwišzanie skierowane zostanie głównie do tych, którzy nie prowadzš jeszcze ewidencji w formie elektronicznej i nie korzystajš z pomocy księgowych.

Czy ci, którym sprawy podatkowo-księgowe prowadzš biura rachunkowe będš musieli od nowego roku płacić więcej za ich usługi? Z informacji uzyskanych przez „Rzeczpospolitš” wynika, że nie.

 - JPK będzie generowany automatycznie na podstawie wprowadzonych faktur. Ta funkcja nie spowoduje więc zmiany ceny abonamentów oferowanych przez naszš firmę – powiedział nam Robert Kaliszuk, dyrektor IT w biurze superksiegowa.pl.

- Mikroprzedsiębiorcy korzystajšcy z naszych usług nie poniosš dodatkowych wydatków na wysłanie JPK. Nie będš musieli też samodzielnie wprowadzać do systemu księgowego danych z faktur, dostarczš jedynie dokumenty przychodowe i kosztowe – mówi Anna Moskwiak-Karaszewska, dyrektor Departamentu IT w Tax Care.

 -Udostępnienie JPK nie będzie się wišzało z dodatkowymi kosztami dla klientów – zapewnia Joanna Swatowska-Rybak, kierownik ds. marketingu w biurze rachunkowym inFakt.

- Możliwoœć generowania, pobrania i wysłania plików JPK do urzędu skarbowego jest dostępna w ramach abonamentu dla użytkowników pełnej wersji serwisu, nie trzeba do niej dopłacać – mówi Patrycja Kurzawa z serwisu księgowoœci iFirma.pl. Wyjaœnia, że dane do JPK sš pobierane automatycznie z faktur i ewidencji. Wygenerowany plik można wysłać samemu lub za poœrednictwem serwisu.

Comiesięczny obowišzek

 - Jeżeli chodzi o stronę technicznš tworzenia JPK, po stronie klienta nie dochodzš żadne nowe obowišzki. Wystarczy, że przekaże faktury sprzedaży i zakupu – mówi właœciciel biura rachunkowego Janusz Menkina. Podkreœla jednak, że tworzenie pliku wymaga dołożenia większej starannoœci. W razie niezgodnoœci, np. co do numeru lub daty faktury albo daty sprzedaży, musimy się liczyć z tym, że zostaniemy wezwani do urzędu skarbowego.

Janusz Menkina zwraca też uwagę, że więcej pracy będš mieli przedsiębiorcy, którzy do tej pory rozliczali się z fiskusem kwartalnie. VAT-owski JPK należy bowiem składać co miesišc.
Srodtytul: Szansa na szybszy zwrot podatku
BdTXT - W - 8.15 J: Ministerstwo Finansów zachęca mikroprzedsiębiorców do składania elektronicznych ewidencji już w tym roku. Ci, którzy skorzystajš z tej możliwoœci majš szanse na szybszy zwrot VAT – w cišgu 25 dni.

- Składam za klientów nieobligatoryjne JPK zawsze wtedy, gdy wraz z deklaracjš wnioskujš o przyspieszony zwrot podatku – mówi Janusz Menkina. - W takich sytuacjach należy jeszcze złożyć do urzędu skarbowego dowody zapłaty za faktury. Ta procedura działa, bo klienci otrzymujš szybszy zwrot VAT bez podejmowania przez urzšd dalszych czynnoœci sprawdzajšcych.


Nowa struktura pliku

W pištek Ministerstwo Finansów opublikowało nowš wersję struktury JPK_VAT. Ograniczono w nim liczbę obowišzkowych pól, m.in. w częœci, gdzie sš dane adresowe. Uporzšdkowano zasady oznaczania korekt. Pojawi się też dodatkowe, nieobowišzkowe pole „adres e-mail".

Nowa struktura obowišzywać będzie od 1 stycznia 2018 r. Zmiany to efekt przeprowadzonych przez resort finansów konsultacji podatkowych. W dalszej perspektywie ministerstwo planuje rozszerzyć JPK o dalsze kategorie danych, wychodzšce poza zakres informacji z ewidencji VAT. Umożliwi to szerszš analizę transakcji. Pozwoli też na likwidację deklaracji VAT-7 (jak pisaliœmy w „Rzeczpospolitej” z 31 lipca br. Ministerstwo Finansów planuje to najwczeœniej 1 stycznia 2019 r.).

1,5 miliona firm będzie musiało w nowym roku po raz pierwszy złożyć VAT-owski JPK

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

 
Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, dyrektor w firmie doradczej Grant Thornton
 
JPK to dobry krok w kierunku uszczelniania systemu podatkowego. Pierwsze doœwiadczenia przedsiębiorców z jego sporzšdzaniem nie były łatwe. Firmy popełniały wiele błędów, często wynikajšcych z tego, że ministerialne wyjaœnienia nie były precyzyjne, mało też było czasu na przygotowanie się do wypełnienia nowego obowišzku. Ministerstwo Finansów sukcesywnie jednak poprawia JPK i – co należy pochwalić – z wyrozumiałoœciš podchodziło do tych, którzy przy jego wypełnianiu popełniali pomyłki. Miejmy nadzieję, że tak też będzie z mikroprzedsiębiorcami. Uczulam ich jednak, żeby nie składali pliku w ostatniej chwili, wczeœniejsze doœwiadczenia pokazały bowiem, że po obcišżeniu systemu przy wysyłce pojawiały się problemy techniczne. W skrajnych sytuacjach niektóre firmy czekały nawet trzy dni na urzędowe potwierdzenie odbioru. A przecież liczba podmiotów obowišzanych do wysyłki JPK rozszerzy się od nowego roku 15-krotnie.
 
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL