Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Ustrój i kompetencje

Kodeks wyborczy - sejmowa komisja wznowiła prace nad zmianami

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Sejmowa komisja nadzwyczajna we wtorek rano wznowiła prace nad projektem PiS zmian w Kodeksie wyborczym. Opowiedziała się za wprowadzeniem do Kodeksu wyborczego zapisu, zgodnie z którym kadencja dotychczasowej PKW wygasa z dniem wejścia w życie projektowanych przepisów.

Opozycja wniosła o odrzucenie tego artykułu w całości. Zdaniem Marcina Kierwińskiego (PO) "pokazuje on prawdziwe intencje PiS". "Nie chodzi o żadną transparentność. Chodzi tylko i wyłącznie o fizyczny skok na kolejną instytucję państwa" - oświadczył. Według Piotra Zgorzelskiego (PSL) "żaden organ; konstytucyjny czy powołany przez ustawę, nie powinien mieć skracanej kadencji". "Szczególnie jeśli w przypadku PKW dotyczy to okresu przed lub po wyborczego" - mówił.

Wniosek opozycji o odrzucenie zmiany został oddalony w głosowaniu.

Tomasz Cioska z Ruchu Kontroli Wyborów powiedział, że Ruch "nie widzi uzasadnienia dla utrzymania obecnego składu PKW na kolejne kampanie wyborcze". "Żądamy stworzenia nowej PKW według przepisów przewidzianych w ustawie" - podkreślił.

Łukasz Schreiber (PiS) tłumaczył, że w artykule tym "chodzi o reformę PKW". W jego ocenie, obowiązujący obecnie "system sędziowski w tym gremium się nie sprawdził", dlatego konieczna była zmiana na "system sędziowsko-parlamentarny". Przekonywał, że podobne regulacje sprawdziły się już w innych europejskich krajach.

 

 

Komisja rozpoczęła prace nad projektem autorstwa PiS w zeszły wtorek, w pierwszej kolejności przyjęła zmiany dotyczące funkcjonowania samorządów. Od czwartku posłowie zajmują się zmianami w Kodeksie wyborczym.

Do tej pory komisja zaopiniowała pozytywnie także m.in. propozycje zmian dotyczące komisarzy wyborczych, zniesienia głosowania korespondencyjnego, definicji znaku "x" na karcie głosowania, rozszerzenia możliwości kandydowania do rad gminy oraz powiatu, a także propozycją dotyczącą powoływania składu PKW.

Komisja opowiedziała się za wprowadzaniem ordynacji proporcjonalnej w wyborach do rad gmin, znosząc tym samym obowiązującą obecnie ordynację większościową (tzw. JOW-y).

Według przyjętych zmian podziału gminy na stałe obwody głosowania będzie dokonywał powiatowy komisarz wyborczy, a nie jak dotychczas władze samorządowe.

Komisja poparła także zapis mówiący o tym, że do rady gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego może kandydować osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa. Do tej pory do rad gminy i powiatu mogły kandydować osoby, które zamieszkiwały stale obszar działania rady.

Posłowie opowiedzieli się też za tym, by siedmiu na dziewięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej było powoływanych przez Sejm. Obecnie w skład PKW wchodzą sędziowie delegowani przez Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny.

Komisja nadzwyczajna poparła również propozycję, by obwodowa komisja wyborcza składała się z komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia jego wyników.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia posłowie przyjęli też zapis, zgodnie z którym szef KBW będzie powoływany przez PKW na okres 7 lat, spośród kandydatów zgłoszonych przez prezydenta, Sejm oraz Senat. Obecnie szef Krajowego Biura Wyborczego jest powoływany i odwoływany przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek jej przewodniczącego. Zgodnie z projektem PiS, prezydent, Sejm oraz Senat będą mogli zgłosić jednego kandydata na stanowisko szefa KBW.

Na rozpatrzenie czeka m.in. propozycja dotycząca dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W piątek z dalszych prac w komisji wycofała się Państwowa Komisja Wyborcza w związku z - jak to argumentowała - padającymi podczas obrad oskarżeniami o fałszowanie wyborów samorządowych w 2014 r. Przewodnicząca komisji Anna Milczanowska (PiS) zapewniła, że zaproszenie dla PKW jest nadal aktualne.

Sprawa dwukadencyjności wójtów

Zasada dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, której wprowadzenie przewiduje projekt zmian w Kodeksie wyborczym autorstwa PiS jest analizowana konstytucyjnie; zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu komisji nadzwyczajnej - poinformował Łukasz Schreiber (PiS).

Komisja zbierze się w czwartek

Sejmowa komisja nadzwyczajna, która zajmuje się projektem zmian w Kodeksie wyborczym przerwała we wtorek po południu prace. Przewodnicząca komisji Anna Milczanowska (PiS) poinformowała, że kolejne posiedzenie odbędzie się "najpewniej" w czwartek.

Źródło:

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL