Rzecznik praw obywatelskich interweniuje ws. krajowych obserwatorów wyborów

aktualizacja: 18.04.2017, 11:40
Foto: 123rf

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił uwagę na brak uregulowania w polskim prawie wyborczym instytucji tzw. krajowych obserwatorów wyborów.

REDAKCJA POLECA
30.03.2017
Prawo wyborcze - co koniecznie trzeba zmienić
27.03.2017
Sasin: wynik konsultacji będzie decydujący dla projektu ws. metropolii
17.03.2017
W obronie samorządności terytorialnej
Kariera.pl
Menedżer nie musi być wiecznie lojalny wobec dawnej firmy
kancelarierp.pl
Stwórz swoją umowę - szybko i profesjonalnie!

Kwestia braku uregulowania instytucji tzw. krajowych obserwatorów wyborów jest od dłuższego czasu podnoszona m.in. przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), ekspertów, przedstawicieli doktryny, a także organizacje społeczne.

Na problem ten rzecznik zwrócił już uwagę w wystąpieniu do przewodniczącego podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego Sejmu RP.

Ze względu na wagę zagadnienia obywatele, w oparciu o wystąpienie rzecznika, złożyli do Senatu RP petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia do Kodeksu wyborczego instytucji krajowych obserwatorów wyborów. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, która rozpatrywała petycję, uznała za zasadne przekazanie jej do Komisji Ustawodawczej Senatu RP z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

Jak zauważył rzecznik, niestety, do dnia dzisiejszego brak jest informacji na temat prac Komisji Ustawodawczej Senatu RP w tym obszarze. W związku z tym zwrócił się on do przewodniczącego z prośbą o informację, jakie działania zostały bądź zostaną podjęte przez Komisję Ustawodawczą Senatu RP w przedmiotowym zakresie.

POLECAMY

KOMENTARZE