Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Jan Kasprzyk nowym szefem Urzędu ds. Kombatantów

Jan Kasprzyk i Elżbieta Rafalska
MRPiPS
Jan Kasprzyk odebrał z ršk minister Elżbiety Rafalskiej powołanie na szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 1 lutego br. był on p.o. szefa UdsKiOR.
Wręczajšc powołanie minister Rafalska dziękowała Panu Janowi Kasprzykowi za dotychczasowe działania na rzecz kombatantów i wyraziła przekonanie, że dalsza współpraca będzie przebiegała w równie owocny sposób. Jan Józef Kasprzyk urodził się 12 marca 1975 r. w Warszawie w rodzinie o tradycjach niepodległoœciowych. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wyższego Kursu Obronnego Akademii Obrony Narodowej. Przygotowuje pracę doktorskš na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest autorem wielu publikacji poœwięconych najnowszej historii Polski.
Od 2002 roku jest radnym dzielnicy Ochota w Warszawie. Za popularyzowanie historii Polski i krzewienie postaw patriotycznych wœród młodego pokolenia uhonorowany przez Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Zasługi. Odznaczony został także złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem „Pro Memoria", Medalem „Pro Patria", medalem Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego, odznakš „Za Zasługi dla Œwiatowego Zwišzku Żołnierzy Armii Krajowej".
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL