Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Komisja sejmowa wnioskuje do BAS o ekspertyzę ws. wniosku o postawienie prezesa NIK przed TS

PAP/Tomasz Gzell
W zwišzku z prowadzeniem wobec prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego postępowania w prokuraturze i przed sejmowš komisjš odpowiedzialnoœci konstytucyjnej, złożymy wniosek do BAS o ekspertyzę prawnš w tej sprawie - zapowiedziała na posiedzeniu komisji jej przewodniczšca Iwona Arent (PiS).

Komisja zajmowała się w œrodę wstępnym wnioskiem o postawienie prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego przed Trybunałem Stanu.

"Do tej pory praktyka w komisji odpowiedzialnoœci konstytucyjnej w poprzednich kadencjach bardzo często była taka, że jeżeli został do komisji złożony wniosek o postawienie danej osoby przed Trybunał Stanu, to prokuratura wstrzymywała się ze swoimi czynnoœciami. W tym przypadku prokuratura nie wstrzymała się. Prokuratura podjęła czynnoœci i dalej te czynnoœci prowadzi" - tłumaczyła na posiedzeniu komisji przewodniczšca Iwona Arent (PiS). "W zwišzku z tym powstała sytuacja, że my swojš drogš prowadzimy pewne działania i prokuratura niezależnie od tego, co my w komisji robimy, także swoje działania prowadzi (...). Chcemy wiedzieć, jak to w opinii ekspertów wyglšda formalnie" - uzasadniała wniosek Arent.

Dodała, że ekspertyza Biura Analiz Sejmowych ma odpowiedzieć na dwa pytania: "czy dopuszczalne jest w œwietle dotychczasowej praktyki prowadzenie postępowania ws. wniosku o pocišgnięcie do odpowiedzialnoœci przed Trybunałem Stanu prezesa NIK, jeżeli wobec tej osoby toczy się postępowanie karne (...) w okresie odpowiadajšcym tym, które sš zawarte we wniosku o pocišgniecie do odpowiedzialnoœci przed Trybunałem Stanu oraz czy może w tych okolicznoœciach zachodzić tożsamoœć czynów (...) w przypadku deliktu konstytucyjnego i popełnienia przestępstwa".

Zdaniem Arent ekspertyza może być gotowa "na poczštku paŸdziernika", tak by w połowie tego miesišca na posiedzeniu komisji mogła się odbyć dyskusja na jej temat.

Pod wnioskiem o postawienie Kwiatkowskiego przed TS, który złożył w poprzedniej kadencji Sejmu Ryszard Kalisz, podpisali się głównie posłowie PO. We wniosku Kalisz wskazał na odpowiedzialnoœć konstytucyjnš i zarzucił błšd prokuraturze. Zdaniem Kalisza czyny popełnione przez Kwiatkowskiego polegajš na naruszeniu "równego dostępu do służby publicznej", a z uwagi na szczególny charakter tego naruszenia Kalisz uważa, że Kwiatkowski powinien odpowiadać przed TS.

Prokuratura Apelacyjna w Katowicach chciała uchylenia Kwiatkowskiemu immunitetu prezesa NIK, aby postawić mu zarzut przekroczenia uprawnień przy organizacji konkursu na szefa jednej z delegatur Izby. Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu stał się jednak bezprzedmiotowy po tym, jak sejmowa komisja rozpoczęła prace nad wnioskiem TS dla Kwiatkowskiego.

Prokuratura chciała postawić mu zarzuty z art. 231 Kodeksu karnego, czyli przekroczenia uprawnień - co jest zagrożone karš do trzech lat więzienia. Jak wynika z uzasadnienia prokuratorskiego wniosku do Sejmu ws. immunitetu, Kwiatkowski miał "niezgodnie z prawem wpływać na przebieg konkursów na szefów delegatury NIK w Rzeszowie i w Łodzi, a także wicedyrektora departamentu œrodowiska w NIK".

Zgodnie z przepisami, jeœli po nadaniu biegu przez marszałka Sejmu wnioskowi wstępnemu, a przed podjęciem uchwały o postawieniu w stan oskarżenia albo o pocišgnięciu do odpowiedzialnoœci przed Trybunałem Stanu lub umorzeniu postępowania, upłynie kadencja Sejmu, postępowanie w danej sprawie toczy się nadal po rozpoczęciu następnej kadencji Sejmu. W nowej kadencji wniosek znowu kierowany jest do komisji odpowiedzialnoœci konstytucyjnej, która nie jest zwišzana uchwałami komisji sejmowej poprzednio rozpatrujšcej sprawę.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL