Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Ambasady pod lustracyjnš lupš

Fotolia.com
Nie tylko członkowie służby zagranicznej, ale wszyscy zatrudnieni w placówkach dyplomatycznych i konsulowie honorowi będš sprawdzani, czy nie służyli totalitarnemu państwu.

Minister spraw zagranicznych odwoła konsula honorowego, jeœli okaże się, że współpracował z bezpiekš. Pracę stracš księgowe, kierowcy i inni pracownicy obsługi zatrudnieni w placówce dyplomatycznej, jeżeli pracowali lub służyli w organach bezpieczeństwa państwa lub z nimi współpracowali od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Takie zmiany do projektu nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej zaproponowała podkomisja specjalna.

Nowelizacja ma oczyœcić służbę zagranicznš z osób, które pracowały na rzecz bezpieki. W zasobie IPN jest 2660 oœwiadczeń lustracyjnych z MSZ, w tym 248 z przyznaniem się do współpracy. W MSZ pracuje wcišż ok. 1300 osób, które złożyły oœwiadczenia. 90 z nich potwierdziło współpracę.

Zwolnień będzie jednak więcej. Wygasnš wszystkie stosunki pracy nawišzane z członkami służby zagranicznej przed dniem wejœcia w życie ustawy. Zatrudnienie utrzymajš wybrańcy – im mogš zostać zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy. Proponujšc je, dyrektor generalny służby zagranicznej będzie się kierować potrzebami, œrodkami budżetowymi i etatowymi oraz ocenš zatrudnienia.

Łatwiejszy ma być powrót na stanowiska pracowników sprzed lat. Będš mogli otrzymać taki sam stopień jak kiedyœ lub wyższy. I to nawet ci, którzy zakończyli swojš pracę w MSZ kilkanaœcie lat temu.

Wprowadzone przez podkomisję poprawki ograniczajš przywileje socjalne członków korpusu. Z projektu przesłanego przez rzšd do Sejmu wynika np., że członkowi służby zagranicznej bezpoœrednio po zakończeniu co najmniej trzyletniej pracy w placówce w miejscu o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przysługiwałby trzymiesięczny urlop dodatkowy. Zdaniem posłów jednak 26 dni wolnego mu wystarczy.

etap legislacyjny: przed drugim czytaniem

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL