Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Czechy: "Gdyby Polska przyjęła uchodźców nie miałaby sporu z UE"

Lidove Noviny
W komentarzu zatytułowanym "Zbędny proces z Polskš?" czeski dziennik "Lidove Noviny" wskazuje, że uruchomienie wobec Polski art. 7 traktatu UE może ostatecznie zakończyć się kompromitacjš Komisji Europejskiej.

"Uderzenie w Polskę może oznaczać zmianę Unii" - cytuje gazeta europosła Marka Jurka.

Autor komentarza, dziennikarz i polonista Lukasz Skraba pisze, że premier Węgier Viktor Orban dał już do zrozumienia, że wystšpi przeciwko ewentualnym sankcjom wobec Polski. "Inni też to zrozumiejš" - powołuje się komentator "LN" na Marka Jurka.

Skraba jest zdania, że po "obu stronach panuje bojowy duch”. "Z obozu rzšdzšcego nie dobiegajš żadne uspokajajšce hasła, a przeciwnie". Komentator powołuje się na wypowiedzi ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobro, który jest zdania, że cała sytuacja nie powstała w zwišzku z obawami o państwo prawa. Trzeba dopatrywać się politycznego podtekstu - pisze Skraba i cytuje wiceministra sprawiedliwoœci Patryka Jakiego: "gdybyœmy robili wszystko to co chcš Niemcy i Francja, to okazałoby się, że jesteœmy oazš demokracji".

Autor komentarza zauważa również, że "gdyby Polska zgodziła się na przyjęcie uchodŸców albo gdyby resort obrony zamiast œmigłowców amerykańskich kupił francuskie, spór nawet by nie zaistniał".

"Jakie będš dalsze losy procedury zwišzanej z art.7 zdecyduje Rada Europejska, czyli przedstawiciele pojedynczych państw członkowskich, wœród których polscy politycy liczš na większe zrozumienie niż u europejskich urzędników" - piszš "LN" i zauważajš, że jeżeli dojdzie do odrzucenia dalszego postępowania przeciwko Polsce, to najprawdopodobniej stanie się tak dzięki jednemu sojusznikowi lub co najwyżej kilku. "To zdecydowanie nie pomoże polskiemu wizerunkowi" - konstatuje komentator czeskiego dziennika.

Zwraca też uwagę na zmianę na stanowisku polskiego premiera. Jego zdaniem Mateuszowi Morawieckiemu powinno się łatwiej negocjować z unijnymi urzędnikami i europejskimi politykami niż jego poprzedniczce. "Już na poczštku swojego mandatu będzie musiał wykorzystać wszystkie swoje zdolnoœci i doœwiadczenia" - stwierdza Skraba.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL