Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Stany Zjednoczone Europy? Merkel sceptyczna

AFP
Kanclerz Niemiec Angela Merkel zareagowała z rezerwš na propozycje wysunięte przez szefa SPD Martina Schulza dotyczšce Unii Europejskiej. Na zjeŸdzie swojej partii w Berlinie socjaldemokrata opowiedział się za stworzeniem do 2025 roku Stanów Zjednoczonych Europy.

Merkel powiedziała, że dšży przede wszystkim do tego, by UE do 2025 osišgnęła większš zdolnoœć działania. Kraje UE muszš do tego czasu poprawić współpracę w polityce bezpieczeństwa, polityce zagranicznej i pomocy krajom rozwijajšcym się. Ponadto trzeba wzmocnić Unię Gospodarczš i Walutowš - zaznaczyła szefowa rzšdu.

Zdaniem Merkel między partiami chadeckimi a SPD można znaleŸć wiele zbieżnoœci w polityce europejskiej.

Schulz na zjeŸdzie SPD w Berlinie wezwał do zwrotu w polityce europejskiej Niemiec. Socjaldemokrata przypomniał, że jego partia przed blisko stu laty wysunęła po raz pierwszy propozycję utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Wyjaœnił, że taki punkt znalazł się w uchwalonym w 1925 roku Programie Heidelberskim partii.

Szef SPD zaproponował, by w stulecie programu, w roku 2025 zrealizować ten postulat.

- Chcę, by powstał europejski traktat konstytucyjny, który stworzy Europę federacyjnš" - podkreœlił. Jak wyjaœnił, taki traktat powinien zostać wypracowany przez konwent, w którym uczestniczyć powinny "społeczeństwa obywatelskie i narody". Kraje, które nie przyjmš takiego traktatu, powinny opuœcić Wspólnotę - oœwiadczył Schulz.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL