Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Siedziba EMA będzie w Amsterdamie. Zdecydował rzut monetš

Pixabay
Europejska Agencja Leków (EMA) zostanie przeniesiona po Brexicie z Londynu do Amsterdamu. W ostatniej rundzie głosowania Amsterdam i Mediolan we Włoszech zdobyły równš liczbę głosów i o wyniku zadecydowało losowanie.

Losowanie zgodnie z regulaminem przeprowadziła estońska prezydencja UE. We wczeœniejszej rundzie z rywalizacji odpadła Kopenhaga.

O przyjęcie siedziby EMA po Brexicie starała się też Polska, jednak odpadła w pierwszej rundzie głosowania. Do drugiej rundy głosowania dostały się: Mediolan, Amsterdam i Kopenhaga. Według Ÿródeł unijnych, na które powołuje się Reuters, w tej rundzie włoskiemu miastu zabrakło dwóch głosów, żeby wygrać; Mediolan otrzymał 12, Amsterdam 9, a Kopenhaga 5 głosów.

W ostatniej rundzie Mediolan i Amsterdam otrzymały po 13 głosów, więc o zwycięstwie zadecydowało losowanie przeprowadzone przez estońskiego ministra finansów Matti Maasikasa, który prowadził spotkanie.

Głosowanie było tajne, a karty do głosowania zostanš po nim zniszczone. Siedziba agencji oznacza dla zwycięzcy pienišdze, nowe miejsca pracy, a także prestiż.

Z końcem lipca minšł okres składania wniosków dotyczšcych dwóch unijnych agencji. Rada UE otrzymała wtedy od krajów UE 19 ofert dotyczšcych Europejskiej Agencji ds. Leków i osiem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Jednak w ostatnich dniach ze starań o EMA wycofały się Malta, Chorwacja i Irlandia.

Po głosowaniu w sprawie EMA w poniedziałek rozpoczęło się kolejne, w sprawie nowej siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

Europejska Agencja ds. Leków odpowiada za ochronę zdrowia ludzi i zwierzšt poprzez ocenę produktów leczniczych; analizuje wnioski o europejskie pozwolenie na dopuszczenie leków do sprzedaży. To największa unijna instytucja w Londynie, która zatrudnia 900 osób. Jest atrakcyjna dla stolic UE, gdyż jej roczny budżet wynosi 322 mln euro, a odwiedza jš rocznie 36 tys. ekspertów pracujšcych nad ocenš leków.

Głosowanie przebiegało w rundach. W pierwszej każdy z krajów dysponował szeœcioma punktami, z których trzy mógł przeznaczyć na wybór najbardziej preferowanej lokalizacji, dwa na kolejnš i jeden punkt na trzeciš wybranš. Do drugiej tury przeszły trzy oferty z największš liczbš punktów. Na tym etapie każdy z 27 głosujšcych krajów miał po jednym punkcie. Do trzeciej rundy mogły przejœć dwie oferty, które otrzymały najwięcej głosów.

Kraje w głosowaniu mogły wybierać również własne kandydatury. Można było się też wstrzymać od głosu.

Do oceny zgłoszeń państwa członkowskie ustaliły szeœć kryteriów. Sš to: infrastruktura biurowa, dostępnoœć lokalizacji, szkoły dla dzieci pracowników, dostęp do rynku pracy i opieki zdrowotnej dla rodzin pracowników, zapewnienie cišgłoœci działania oraz równomierne rozmieszczenie ogółu agencji w całej UE.

Zmiana lokalizacji agencji jest bezpoœredniš konsekwencjš decyzji Wielkiej Brytanii o wystšpieniu z UE z czerwca 2016 roku. Ta kwestia nie jest objęta negocjacjami w sprawie Brexitu, lecz jest uzgadniana wyłšcznie przez pozostałe 27 państw członkowskich UE.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL