Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Zgromadzenie Parlamentarne RE przyjęło rezolucję ws. praworzšdności m.in. w Polsce

adobe stock
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję ws. praworzšdnoœci w niektórych krajach Europy, w tym Polsce. Wezwało w niej pięć krajów do podjęcia działań w kierunku przywrócenia rzšdów prawa.

Za przyjęciem rezolucji zagłosowało 42 członków Zgromadzenia, przeciwko było 9. Rezolucję poparli parlamentarzyœci PO i Nowoczesnej, przeciwko byli posłowie PiS i Kukiz’15.

Autorem wniosku i sprawozdawcš projektu rezolucji był niemiecki poseł Bernd Fabritius, wiceszef komisji prawnej i praw człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego RE. Jak argumentował podczas debaty, projekt powstał, bo w niektórych krajach zagrożone sš normy prawne.

Przyjęta rezolucja dotyczy oprócz Polski także Bułgarii, Mołdawii, Rumunii i Turcji. Dokument wzywa państwa członkowskie Rady Europy do pełnego wdrożenia zasad państwa prawa.

„Chodzi o próby upolitycznienia rad sšdowniczych i sšdów (Bułgaria, Polska i Turcja), zwolnień sędziów na dużš skalę (Turcja) lub prób podejmowanych w tym celu (Polska) oraz korupcję (Bułgaria, Republika Mołdawii i Rumunia). Istniejš również obawy co do tendencji do ograniczenia władzy ustawodawczej parlamentu (Republika Mołdawii, Rumunia i Turcja)” – głosi uzasadnienie rezolucji.

Przyjęty dokument kieruje ogólne zalecenia do tych pięciu krajów. Wyraża szczególne zaniepokojenie sytuacjš w Turcji w następstwie działań podjętych po niedawnych zmianach w konstytucji w tym kraju. W przypadku Polski wskazuje na problemy z praworzšdnoœciš dotyczšce regulacji w systemie sšdowniczym.

Rezolucja “wzywa polskie władze, aby powstrzymały się od wszelkich reform, które mogłyby zagrozić poszanowaniu zasad państwa prawa, a zwłaszcza funkcjonowaniu KRS i niezawisłoœci sšdownictwa oraz prokuratorów”. “Zachęcamy również polskie władze do korzystania z odpowiednich uregulowań Rady Europy, (...) do pełnej współpracy z jej organami oraz do wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej” – czytamy w dokumencie.

Według rezolucji „obecnš sytuację Trybunału Konstytucyjnego należy ponownie zbadać w œwietle zaleceń międzynarodowych organów w celu zapewnienia pełnego poszanowania zasad legalnoœci i pewnoœci prawa”.

W debacie wypowiedział się m.in. poseł Dominik Tarczyński (PiS). Skrytykował członków Zgromadzenia Parlamentarnego za niewielkie zainteresowanie debatš. - Chciałbym poprosić drogich kolegów, żeby rozejrzeli się wokół siebie. Jak wielu z was jest dziœ obecnych w tej izbie. Jesteœmy tu, by dyskutować o najważniejszych, fundamentalnych prawach i wartoœciach. Jak wielu członków niemieckiej delegacji jest obecnych? Możecie podnieœć ręce? Żaden – mówił Tarczyński.

- Jak wielu członków francuskiej delegacji jest obecnych? Jeden. (...)Gdzie jest reszta, jeœli sprawa praworzšdnoœci jest tak ważna? Gdzie jesteœcie? (...) Powinniœcie tu być – mówił polski poseł, podkreœlajšc, że najliczniej na spotkaniu obecna jest polska delegacja.

Dodał, że polska reprezentacja jest tak liczna, ponieważ jest otwarta na debatę. - Jesteœmy otwarci na dyskusję, ale nie traktujcie nas jak dzieci. (...) Zanim będziecie nas oceniać, spójrzcie w lustro i zapytajcie siebie, jak sšdownictwo wyglšda u was. Co z Holandiš, co z panem Timmermansem. Czy tam jest Trybunał Konstytucyjny? Nie ma go, jednak Polska jest wytykana palcami za łamanie konstytucji, jak mówiš – podkreœlał.

Killion Munyama (PO) powiedział podczas debaty, że nie ma wštpliwoœci, iż w Polsce niezbędne sš reformy w systemie sšdowniczym. - Procesy sšdowe cišgnš się zbyt długo. Proponowane rozwišzania wykraczajš jednak poza demokratyczne reguły i kolidujš z polskš konstytucjš – uznał.

Zaznaczył, że Polska przegra w wielu aspektach, jeœli propozycje reform systemu sšdownictwa autorstwa PiS zostanš wdrożone. - Brak zaufania do systemu prawnego będzie tego konsekwencjš. Na szczęœcie prezydent tymczasowo zatrzymał ten proces, wetujšc dwie ustawy – powiedział.

Podczas głosowań członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego odrzucili poprawki autorstwa parlamentarzystów PiS wykreœlajšce Polskę z grupy krajów, w których zagrożona jest praworzšdnoœć.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL