Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Frans Timmermans: Bycie patriotš to bycie Europejczykiem

Ministerie van Buitenlandse Zaken [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
Wiceprzewodniczšcy Komisji Europejskiej Frans Timmermans z okazji przypadajšcego w œrodę Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych potępił nacjonalizm, porównujšc go do alkoholizmu.

Wiceszef KE w przesłaniu wideo dołšczonym do oœwiadczenia upamiętniajšcego ofiary reżimów totalitarnych i autorytarnych mówił, że nacjonalizm jest jak alkoholizm. - Po krótkim okresie egzaltacji przychodzi długi ból głowy. Nacjonalizm czyni nas ubogimi, bo zroœnięty z nim jak bliŸniak syjamski protekcjonizm zniszczy jednolity rynek i zakłóci międzynarodowy handel - oœwiadczył Timmermans.

Ocenił przy tym, że nacjonalizm czyni również słabym, bo przez wieczne poszukiwanie wrogów, pogardę dla innych, potrzebę czucia się lepszym czyni współpracę na rzecz wspólnego zagwarantowania wolnoœci i bezpieczeństwa znacznie trudniejszš.

- Jeœli nacjonalizm czyni nas ubogimi, słabymi i niepewnymi moralnie, jak można twierdzić, że jest patriotyczny? Utrzymuję, że nacjonaliœci sš niepatriotyczni - powiedział Timmermans. - Prawdziwy patriota - kontynuował wiceszef KE - jest dumny ze swojego państwa, chce, żeby było silne, pokojowe, dostatnie i oparte na wartoœciach.

- Aby to osišgnšć, prawdziwy patriota wie, że potrzebuje jednoœci, chce otwartoœci, pragnie współpracy z innymi, widzi siłę w kompromisie, rozmowie i zgodzie - wyliczał Timmermans. W konkluzji stwierdził, że bycie patriotš to bycie Europejczykiem, a bycie Europejczykiem to bycie patriotš.

Przypominajšc o ofiarach obu wojen œwiatowych, a także obecnych wyzwaniach, jakie stojš przed Europš, takich jak ekstremizm czy terroryzm, przestrzegał przed uleganiem strachowi czy nienawiœci.

Niespełna trzyminutowy film, na którym obok zdjęć z francusko-niemieckiego cmentarza wojskowego z I wojny œwiatowej i centrum upamiętniajšcego ofiary Holokaustu znalazły się zdjęcia współczesnych zasieków na granicach, uchodŸców czy młodych ludzi z połšczonymi flagami tęczowš oraz UE, został zamieszczony na stronach KE.

We wspólnym pisemnym oœwiadczeniu Timmermans i komisarz ds. sprawiedliwoœci Viera Jourova przypomnieli o podpisaniu przez nazistowskie Niemcy oraz Zwišzek Radziecki 23 sierpnia 1939 r. paktu Ribbentrop-Mołotow. Jak wskazali, stanowił on poczštek jednego z najczarniejszych okresów w najnowszej historii naszego kontynentu.

- Reżimy totalitarne w całej Europie ograniczały wolnoœć jednostek i naruszały ich prawa. Ofiarami totalitarnych i autorytarnych ideologii padły miliony zwykłych obywateli. Musimy pamiętać o potwornych wydarzeniach z przeszłoœci – to da nam wiedzę i siłę, których potrzebujemy, by przeciwstawić się tym, którzy pragnš ożywić te ideologie - podkreœlili.

Zaznaczyli przy tym, że nie można uznawać za rzecz oczywistš takich wartoœci UE jak godnoœć człowieka, prawa podstawowe, praworzšdnoœć i demokracja, a także brak akceptacji dla skrajnego nacjonalizmu. Dlatego zaapelowali, by codziennie o nie walczyć.

- W wypowiedziach publicznych w Europie nadal jednak pobrzmiewa ekstremizm, nacjonalizm, ksenofobia i nienawiœć. Pamiętajšc o przeszłoœci, nie tylko oddajemy hołd ofiarom, ale także przyczyniamy się do stanowczego odrzucenia tych ideologii oraz do zapewnienia, by nigdy więcej nie doszło do takich okrucieństw - napisali Jourova i Timmermans.

23 sierpnia 1939 r. minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie w obecnoœci Stalina sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym. Jego konsekwencjš był czwarty rozbiór Polski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL