Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Bruksela: Poczštek negocjacji ws. Brexitu

AFP
Ponad rok po referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjœciu swego kraju z UE, w Brukseli zaczęła się pierwsza runda merytorycznych negocjacji dotyczšcych warunków wyjœcia ze Wspólnoty. Obie strony deklarujš: czas na postęp.

- Musimy przejrzeć i porównać nasze stanowiska, aby osišgnšć postęp - powiedział przed rozpoczęciem rozmów główny negocjator ze strony Komisji Europejskiej Michel Barnier. - Czas wzišć się do pracy i sprawić, by negocjacje były sukcesem - wtórował mu brytyjski minister ds. Brexitu David Davis.

Formalny poczštek rozmów miał miejsce miesišc temu. Wówczas doszło do porozumienia na temat priorytetów i kalendarza negocjacji. Teraz nadszedł czas na merytoryczne dyskusje. Barnier przypominał, że zespoły negocjacyjne będš pracować nad kwestiami zwišzanymi z zapewnieniem praw obywateli, rozliczeniem finansowym, a także granicš między Irlandiš i Irlandiš Północnš.

Barnier i Davis majš być w kontakcie w cišgu tygodnia. Na czwartek zaplanowano ich spotkanie, poœwięcone podsumowaniu rozmów. Wówczas majš również odpowiadać na pytania dziennikarzy.

Brytyjski minister podkreœlał, że poczštek rozmów w ubiegłym miesišcu to dobry start, ale teraz czas na rozmowę o meritum. - Dla nas niezwykle ważne jest, żebyœmy dokonali postępu, zidentyfikowali różnice, byœmy mogli sobie z nimi poradzić, a także wskazali obszary, w których się zgadzamy, żeby je wzmocnić - deklarował.

W ubiegłym miesišcu uzgodniono, że sesje negocjacyjne będš organizowane raz w miesišcu i wyznaczono ich daty w okresie od 17 lipca do 9 paŸdziernika. Ponadto zapadła zgoda, że rozmowy będš się toczyć w grupach roboczych do spraw priorytetowych. Zajmš się one prawami obywateli, sprawami finansowymi i innymi kwestiami, które mogš się pojawić w zwišzku z planowanym wyjœciem Wielkiej Brytanii z UE. Na osobnej œcieżce ma być omawiana sprawa granicy Irlandii Płn. z Irlandiš, która po Brexicie stanie się zewnętrznš granicš UE.

Zgodnie z unijnym harmonogramem negocjacje powinny zakończyć się w cišgu dwóch lat od uruchomienia artykułu 50. traktatu UE, czyli do 29 marca 2019 roku. Jak sygnalizował już wczeœniej Barnier, liczy on na to, że negocjacje zakończš się do paŸdziernika 2018 roku, by parlament brytyjski oraz parlamenty państw unijnych zdšżyły ratyfikować porozumienie, jeœli uda się je wypracować w toku negocjacji.

27 państw UE jako priorytety negocjacji zdefiniowało los obywateli obu stron po Brexicie, uregulowanie finansowych zobowišzań Londynu wobec Unii oraz kształt granicy irlandzkiej.

Choć Brytyjczycy chcieli omawiać w pierwszej kolejnoœci przyszłe relacje, zwłaszcza handlowe, ze Wspólnotš, to ostatecznie zaakceptowali plan proponowany przez UE, która nie będzie mówić o przyszłoœci, dopóki nie zostanš osišgnięte wystarczajšce postępy w sprawie uporzšdkowanego wyjœcia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL