Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

"Le Soir": Trójmorze przeciwwagš dla niemiecko-francuskiej siły?

Fotorzepa, Robert Gardziński
Inicjatywa Trójmorza, zrzeszajšca państwa członkowskie ze wschodu Unii Europejskiej, budzi obawy o nowe podziały wewnštrz UE - pisze w œrodę belgijski dziennik "Le Soir" i stawia pytanie: czy to przeciwwaga dla niemiecko-francuskiej siły?

Jurek Kuczkiewicz, autor obszernego materiału zatytułowanego "Dwunastka +nowej Europy+ spotyka się, by ciepło przywitać Donalda Trumpa", podkreœla geopolitycznš wagę wydarzeń bieżšcego tygodnia: potwierdzonego dopiero niedawno szczytu UE-Japonia w Brukseli, szczytu G20 w Hamburgu oraz szczytu państw Europy Œrodkowej i Wschodniej w Warszawie, na którym ważnym goœciem będzie prezydent USA. Zdaniem "Le Soir" będzie to najbardziej medialne z tych trzech wydarzeń.

Gazeta wskazuje, że w Trójmorzu chodzi o zbliżenie państw unijnych z Europy Œrodkowej i Wschodniej oraz wzmocnienie współpracy, głównie w dziedzinie gospodarki i energetyki. Podkreœla jednak, że choć nie zostało to publicznie wyrażone, to inicjatywa ta jest postrzegana w regionie jako próba zjednoczenia regionu przez Polskę, która pod swoim przywództwem chce stworzyć w UE przeciwwagę dla niemiecko-francuskiej siły.

"Jesteœmy bardzo zainteresowani gospodarczymi aspektami współpracy, zwłaszcza każdš inicjatywš, która zmniejszałaby naszš zależnoœć od rosyjskiego systemu energetycznego, ale nie ewentualnymi pobudkami politycznymi" - powiedział cytowany przez "Le Soir" pragnšcy zachować anonimowoœć dyplomata jednego z krajów bałtyckich.

Opisujšc kulisy aranżowania wizyty Trumpa w Warszawie, Kuczkiewicz pisze, że Polska miała szczęœcie. Prezydent USA odwołał bowiem wizytę w Wielkiej Brytanii z obawy przed dużymi protestami przeciwko niemu, tymczasem w Polsce - według "Le Soir" - nie będzie musiał się niepokoić manifestacjami sprzeciwu wobec jego polityki. W zwišzku z tym - relacjonuje dziennik - Trump zgodził się odwiedzić Warszawę przed przyjazdem do Hamburga.

Według gazety zapowiedziany udział amerykańskiego przywódcy na organizowanym przez Polskę i Chorwację szczycie państw Trójmorza sprawił, że na spotkaniu tym nie mogli nie pojawić się liderzy regionu. "Sama obecnoœć prezydenta Stanów Zjednoczonych, które pozostajš wielkim gwarantem bezpieczeństwa wojskowego regionu, jest uzasadnieniem dla obecnoœci (przywódców państw regionu - PAP)" - ocenił anonimowo zachodni dyplomata.

"Le Soir" pisze, że Trump spotka się w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudš, weŸmie udział w sesji Trójmorza oraz wygłosi przemówienie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.

Amerykański przywódca - podkreœla Kuczkiewicz - ma wygłosić wystšpienie programowe na temat relacji transatlantyckich oraz bezpieczeństwa. "Pełni wdzięcznoœci (wobec Trumpa - PAP) polscy przywódcy nie kryli zadowolenia, że osišgnęli cel. Minister obrony Antoni Macierewicz mówił, że przyjazd Trumpa to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii współczesnej Polski" - pisze belgijska gazeta.

"Le Soir" podkreœla, że oficjalnie Komisja Europejska nie uważa inicjatywy za problematycznš; wskazuje, że dowodem jednoœci UE był udział szefów wielu państw europejskich w sobotnich uroczystoœciach pogrzebowych byłego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla w Strasburgu. Nieoficjalnie rozmówca gazety powiedział jednak o Trójmorzu, że jest to "wyraŸna próba stworzenia podziału". Inne Ÿródło podkreœliło, że sš pewne obawy, ale wszystko będzie zależało od Trumpa i jego wypowiedzi oraz tego, czy wykorzysta okazję do pogłębienia istniejšcych podziałów. Z tak nieprzewidywalnym człowiekiem wszystko jest możliwe - konstatuje rozmówca "Le Soir".

Gazeta zwraca uwagę, że wizyta ma polityczny, ale też strategiczny wymiar. Jak czytamy, Amerykanie nie ukrywajš, że będš promować sprzedaż skroplonego gazu (LNG) do krajów regionu, aby zmniejszyły swojš zależnoœć od Rosji. Ze swoimi zasobami gazu łupkowego USA stanš się trzecim eksporterem LNG do 2020 roku. Niedawno rozpoczęli sprzedaż tego surowca do Polski, zainteresowane sš też inne kraje.

Kuczkiewicz zaznacza, że kilka krajów, zwłaszcza zbliżonych do północnego bieguna Trójmorza, jest zaniepokojonych planowanym rosyjskim rurocišgiem Nord Stream 2, którym gaz ziemny ma trafiać do Niemiec po dnie Morza Bałtyckiego. Projekt jest promowany przez Berlin, tymczasem amerykański Senat pracuje nad sankcjami wobec firm zaangażowanych w tę inicjatywę, w tym niemieckich. Tak więc sš powody inne niż czysto symboliczne, dla których Trójmorze nie podoba się wszystkim w "starej Europie" - podsumowuje "Le Soir".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL