Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Unia Europejska

Rocznica podpisania Traktatów Rzymskich: pokaz jedności

AFP
W 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich unijni przywódcy odnowili przyrzeczenie jedności. W 27, bez Wielkiej Brytanii, ale z Polską.

— To początek drogi zmian, które muszą nastąpić w Unii Europejskiej. Dla Polski najważniejsze jest, że jest potwierdzona jedność Unii Europejskiej, że jest potwierdzona wola wśród wszystkich państw członkowskich, do tego, abyśmy razem, wspólnie budowali naszą przyszłość — powiedziała w Rzymie polska premier Beata Szydło. Przywódcy 27 państw UE, bez szykującej się do Brexitu Wielkiej Brytanii, przybyli w sobotę do Rzymu, aby świętować urodziny wspólnoty.

To w tym mieście 25 marca 1957 roku liderzy sześciu państw podpisali Traktaty Rzymskie, czyli dwie umowy międzynarodowe: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, które stanowią początek UE. Pod dokumentami widniały podpisy prezydenta Francji, kanclerza Republiki Federalnej Niemiec oraz premierów Włoch, Belgii, Holandii i Luksemburga. Od tego czasu traktaty wielokrotnie nowelizowano, a do grona sześciu państw założycielskich dołączały kolejne. Dziś UE liczy 28 państw, ale od 29 marca 2019 roku, będzie ich 27. Bo już za cztery dni, 29 marca, Wielka Brytania złoży formalny wniosek o wyjście z UE. Będzie miała dwa lata na przeprowadzenie negocjacji o warunkach rozwodu.

60. urodziny Unii przypadają więc w momencie szczególnym: po raz pierwszy jakiś kraj uznaje, że poza Unią będzie mu lepiej. Dlatego uroczystości w Rzymie zaplanowano nie tylko jako świętowanie dotychczasowych dokonań, ale też jako apel o jedność i zobowiązanie do wspólnych działań na rzecz lepszej Unii. W czterech wymiarach.

Europa bezpieczna

Taka, której granice są dobrze strzeżone, a w jej obrębie ludzie mogą poruszać się swobodnie. I która jest zdeterminowana w walce z terroryzmem.
Europa zamożna i zrównoważona. Z silnym jednolitym runkiem, technologiczną transformacją, stabilną wspólną walutą euro. Ta Unia ma mieć zapewnione bezpieczeństwo energetyczne, a jej środowisko ma być czyste.

Europa zamożna i zrównoważona

Z silnym jednolitym runkiem, technologiczną transformacją, stabilną wspólną walutą euro. Ta Unia ma mieć zapewnione bezpieczeństwo energetyczne, a jej środowisko ma być czyste.

Europa socjalna

Oparta na zrównoważony wzroście, pro,ująca postęp społeczny, ale także spójność i zbliżanie się gospodarcze krajów o różnym poziomie rozwoju. Ma walczyć z dyskryminacją, biedą i wykluczeniem, ale jednocześnie uznawać zróżnicowanie narodowych systemów socjalnych. Taka Unia dba o swoje dziedzictwo i promuje różnorodność kulturową.

Europa silna na globalnej scenie

Rozwijająca partnerstwa, promując stabilność i dobrobyt w swoim wschodnim i południowym sąsiedztwie, ale także na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Unia gotowa wziąć więcej odpowiedzialności w i tym cele gotowa budować zintegrowany przemysł obronny. Planująca wzmocnić politykę bezpieczeństwa i obrony, również we współpracy z NATO. Promująca wolny i uczciwy handel i pozytywną politykę klimatyczną.

Deklaracja rozwiewa wszystkie wątpliwości podnoszone wcześniej przez polski rząd. Przede wszystkim unika sformułowania wielu prędkości, mówiąc na wstępie: “Będziemy działać razem, w różnym tempie i z różną intensywnością tam, gdzie to konieczne, podążając jednak w tym samym kierunku, tak jak działo się to w przeszłości zgodnie z unijnymi traktatami i zostawiając drzwi otwarte dla tych, którzy chcieliby dołączyć później”. W części dotyczącej obrony podkreśla współpracę z NATO. We fragmencie dotyczącym Europy socjalnej wspomina jednocześnie o spójności i zbliżaniu się gospodarczym, a także poszanowaniu różnych modeli społecznych. deklaracja jest jednak na tyle ogólna, że w najbliższych miesiącach i latach każdy będzie mógł w niej znaleźć coś dla siebie.

Spotkanie w Rzymie było też okazją dla Donalda Tuska do odniesienia się wprost do wydarzeń w Polsce. - Dziś nie wystarczą apele o jedność i protesty przeciw wielu prędkościom. Dużo ważniejszy jest szacunek dla naszych wspólnych reguł, jak prawa człowieka i wolności obywatelskie, wolność słowa i zgromadzeń, zasady równowagi między władzami i państwo prawa. To jest prawdziwy fundament naszej jedności — powiedział przewodniczący Rady Europejskiej.

Anna Słojewska z Brukseli

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL