Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

PE potępił depenalizację przemocy domowej w Rosji

Pixabay
W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata na temat częœciowej depenalizacji przez Rosję przemocy fizycznej w rodzinie. Europosłowie potępili tę decyzję i zaapelowali do władz UE, żeby wezwały Rosję do zmiany kontrowersyjnego prawa.

„To najgorsza wiadomoœć dla rosyjskich kobiet” – oceniła hiszpańska europosłanka Maria Senra Rodriguez z frakcji skrajnej lewicy. „Krok wstecz” – podkreœlił austriacki eurodeputowany Josef Weidenholzer z socjaldemokratów.

Chodzi o podpisanš 27 stycznia przez prezydenta Rosji Władimira Putina kontrowersyjnš ustawę, zgodnie z którš przemoc wobec bliskich krewnych, jeœli dojdzie do niej po raz pierwszy, ma być wykroczeniem administracyjnym, a nie przestępstwem. Sprawcom przemocy w rodzinie będš więc grozić kary administracyjne, a nie karne, czyli prace obowišzkowe, poprawcze, choć możliwe będzie też ograniczenie lub pozbawienie wolnoœci (do dwóch lat) lub areszt (do szeœciu miesięcy). Konsekwencje karne miałyby ponieœć dopiero osoby, które dopuœciły się przemocy wobec bliskich po raz kolejny.

Zdaniem europosłów, przyjmujšc tę ustawę Rosja sprzeciwiła się wartoœciom ONZ i Rady Europy, których jest członkiem.

„Ta ustawa trywializuje przemoc. To krok wstecz. Bicie małżonka albo dziecka staje się wykroczeniem administracyjnym, tak jak Ÿle zaparkowany samochód. A przemoc to przecież przestępstwo. Prawa kobiety to prawa człowieka, zgodnie z konwencjš ONZ. Chcę podkreœlić, że nasz sprzeciw wobec tej ustawy to nie jest protest: Zachód kontra Rosja, tylko walka o prawa człowieka. Rosja jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy, dlatego wzywamy UE, żeby poruszyć tę kwestię i wezwać Rosję do zmiany prawa” – powiedziała podczas debaty szwedzka europosłanka Anna Corazza Bildt z chadeckiej frakcji Europejskiej Partii Ludowej.

Także zdaniem hiszpańskiej socjaldemokratki Eleny Valenciano to, że „Rosja przyjęła regulacje, które sš nieakceptowalne z perspektywy przestrzegania praw kobiet, wymaga potępienia ze strony Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego”.

W debacie wzięła udział komisarz UE ds. sprawiedliwoœci, spraw konsumentów i równoœci płci Viera Jourova.

„Już w 2006 r. ONZ nakazała Rosji wprowadzenie odpowiednich przepisów dotyczšcych eliminacji przemocy wobec kobiet. W 2013 r. okazało się, że Rosja nie wypełniła tych rekomendacji. Federacja Rosyjska jest także jednym z trzech krajów w Radzie Europy, które nie podpisały konwencji stambulskiej o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ostatnie działania Rosji sš sprzeczne z wartoœciami, jakich Rosja powinna przestrzegać jako członek organizacji międzynarodowych. Tym bardziej, że według rosyjskiego MSW 40 proc. przestępstw popełnianych jest wewnštrz rodziny. Widzę jednak, że wszyscy podzielamy ideę wykorzystania dyplomacji europejskiej do zamanifestowania poparcia dla godnoœci człowieka” – mówiła Jourova.

Rosyjska ustawa została także potępiona na poczštku lutego przez Radę Europy.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL