Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Jean Claude-Juncker o umowie CETA: Potrzebujemy jej, najlepsza jakš wynegocjowaliśmy

AFP
Po fiasku czwartkowych rozmów ws. umowy o wolnym handlu między UE a Kanadš przyszłoœć tego porozumienia jest bardziej niepewna niż kiedykolwiek. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiedział, że dalsze negocjacje ws. CETA odbędš się w pištek rano.

- Mamy jutro rano kolejne rozmowy, aby doprowadzić to ważne przedsięwzięcie do dobrego zakończenia. Powtarzam, że potrzebujemy tego porozumienia handlowego z Kanadš. To najlepsza umowa jakš kiedykolwiek wynegocjowaliœmy - powiedział po zakończeniu pierwszego dnia szczytu UE w nocy z czwartku na pištek Juncker. Jak podkreœlił nie mógł wzišć udziału w całej Radzie Europejskiej, ponieważ brał udział w równoległych rozmowach z Kanadš i rzšdem Walonii o CETA. Na negocjacje z władzami belgijskiego regionu, przez którego sprzeciw CETA zawisła na włosku do Brukseli przyjechał minister odpowiadajšcy za handel zagraniczny Kanady.

Walonia podtrzymała swój sprzeciw wobec CETA. Z tego powodu bez porozumienia zakończyło się nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw UE w sprawie tego porozumienia. Juncker podkreœlił, że jeœli UE nie będzie w stanie sfinalizować umowy z Kanadš, nie wyobraża sobie jak mogłaby zawierać umowy handlowe z innymi częœciami œwiata. - Mam nadzieję, że dziœ w nocy lub jutro rano będziemy w stanie przekonać wszystkie zainteresowane strony, by dały swojš zgodę na to porozumienie - powiedział.

Juncker podkreœlił, że KE dała rzšdowi Walonii instrument interpretacyjny, który ma być dołšczony do umowy. Wczeœniej mówiono o deklaracji, co zdaniem krytyków CETA poddawałoby w wštpliwoœć wišżšcš moc zapisów w niej zawartych.

Rzšd federalny Belgii potrzebuje zgody regionów i wspólnot językowych kraju, by podpisać umowę między Uniš a Kanadš. Sprzeciw liczšcej nieco ponad 3 mln mieszkańców francuskojęzycznej Walonii grozi fiaskiem CETA. Jak relacjonował unijny dyplomata w instrumencie interpretacyjnym do CETA zapisano, że umowa nie może mieć wpływu na regulacje dotyczšce spraw społecznych, jak np. ochrona praw pracowniczych czy ubezpieczenia. To jednak okazało się niewystarczajšce, by zmienić nastawienie władz Walonii.

W pištek ma zebrać się parlament Walonii i nie jest wykluczone, że w tym dniu po południu ponownie spotkajš się ambasadorowie państw unijnych. CETA ma być tematem pištkowych obrad szczytu UE. Jeżeli przed końcem obrad przywódców udałoby się znaleŸć wyjœcie z impasu, to mogliby oni dać zielone œwiatło do podpisania przez Unię umowy z Kanadš 27 paŸdziernika.

Wynegocjowane w 2014 r. Całoœciowe Gospodarcze i Handlowe Porozumienie UE-Kanada (CETA) proponuje zniesienie niemal wszystkich ceł i barier pozataryfowych oraz liberalizację handlu usługami między Uniš Europejskš a Kanadš. Tymczasowe stosowanie umowy, na które majš się zgodzić państwa UE, ma dotyczyć relacji handlowych. Do czasu zatwierdzenia przez wszystkie kraje członkowskie zawieszona będzie inwestycyjna częœć porozumienia.

Umowa budzi spore kontrowersje i protesty niektórych œrodowisk, obawiajšcych się osłabienia praw pracowniczych, standardów ochrony œrodowiska i bezpieczeństwa żywnoœci czy też wzmocnienia wpływów wielkich korporacji.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL