Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Cipras ostrzega: jednostronne decyzje to ryzyko dla przyszłości UE

Premier Grecji Aleksis Cipras
PAP/EPA
Grecki premier Aleksis Cipras ostrzegł w pištek, że Unia Europejska naraża na ryzyko swe przetrwanie, gdy kraje "szlaku bałkańskiego" podejmujš jednostronnie decyzje o zamykaniu granic. Sprawiło to, że tysišce uchodŸców utknęły w Grecji.

"Jednostronne inicjatywy, zwłaszcza w takich kwestiach jak napływ uchodŸców, i gwałcenie prawa międzynarodowego podkopujš fundamenty procesu integracji europejskiej" - powiedział Cipras na konferencji prasowej, którš zwołał w Atenach wspólnie z przewodniczšcym frakcji Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Giannim Pittellš.

Obaj skrytykowali inicjatywę Austrii, która zorganizowała w œrodę spotkanie koordynacyjne szefów MSZ i MSW dziewięciu krajów bałkańskich w celu uzgodnienia polityki migracyjnej, nie zapraszajšc na nie przedstawiciela Grecji.

"Domagamy się wcielania w życie wspólnych decyzji... Nie możemy pozostać razem, gdy każdy szuka rozwišzania na własnš rękę. Albo znajdziemy rozwišzanie wszyscy razem, albo wszyscy razem poniesiemy klęskę" - ostrzegł premier Grecji.

Szef rzšdu greckiego powiedział, że unijny szczyt wyznaczony na 7 marca ma znaleŸć sposób stawienia czoła trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się jego kraj, gdzie według szacunków rzšdowych przebywa 20 000 uchodŸców oczekujšcych na otwarcie granic, aby móc dostać się do œrodkowej bšdŸ północnej Europy.

"To, co proponuje grecki rzšd, jest bardzo proste. Stoimy wobec masowego napływu ludzi, największego od II wojny œwiatowej, a tego problemu nie sš w stanie rozwišzać same kraje, które leżš na ich trasie" - podkreœlił Cipras.

"To nie do zaakceptowania", aby były kraje, które nie zgodziły się przyjšć "ani jednego uchodŸcy", a do tego jeszcze oskarżajš Grecję, że nie chroni swych granic, podczas gdy Grecy "oferujš uchodŸcom to, czego nawet im samym brakuje" - mówił.

Pittella zgodził się z Ciprasem, że rozwišzanie obecnego kryzysu możliwe jest tylko na drodze współpracy miedzy państwami członkowskimi UE, i podkreœlił, że "Grecja nie powinna być pozostawiona samej sobie".

Lider Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim podkreœlił, że Europa powinna przestrzegać dwóch zasad, które nie podlegajš dyskusji: "pierwsza to zasada solidarnoœci, a druga to poszanowanie dla wspólnych decyzji".

"Nie jest zgodna z politykš europejskš jednostronna decyzja podjęta przez Austrię wspólnie z krajami zachodnich Bałkanów, aby ograniczyć napływ uchodŸców", a Grecja nie może przekształcić się w "niezmierzony obóz uchodŸczy" - mówił.

"Dopełniła swych zobowišzań i zbudowała oœrodki ich rejestrowania, tak jak to uczyniły Włochy", więc obecnie w rozwišzywaniu problemu ich rozmieszczenia powinna uczestniczyć reszta krajów UE" - oœwiadczył Pittella.

"Gra toczy się teraz o to, co w Unii Europejskiej nazywamy naszymi wartoœciami i zasadami" - podkreœlił.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL