Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Czechy chcš Wielkiej Brytanii w UE

AFP
Republika Czeska jest gotowa uczynić maksymalny wysiłek na rzecz tego, by Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej - oœwiadczył po rozmowach z przybyłym do Pragi brytyjskim premierem Davidem Cameronem szef czeskiego rzšdu Bohuslav Sobotka.

Sobotka podkreœlił, że Europa pozostanie silna, jeœli Wielka Brytania pozostanie w składzie 28 państw członkowskich. Zadeklarował też gotowoœć swojego kraju do dyskutowania o brytyjskich propozycjach zreformowania UE. Z kolei Cameron wyraził wiarę w to, że na lutowym szczycie Rady Europejskiej uda się sfinalizować negocjacje na temat porozumienia Londynu z UE.

Wielkš Brytanię czeka referendum w sprawie jej dalszego członkostwa w UE, a chcšc wpłynšć na Brytyjczyków, by głosowali na tak, Cameron próbuje obecnie przekonać europejskich partnerów do zmian traktatowych w czterech podstawowych kwestiach - zdolnoœci konkurencyjnej, suwerennoœci, wolnego ruchu osobowego i równoœci państw członkowskich. Czechy nie majš większych zastrzeżeń co do pierwszych trzech kwestii, ale sprzeciwiajš się ewentualnej nierównoœci w dostępie do œwiadczeń socjalnych. Strona brytyjska domaga się między innymi, by do niektórych zasiłków mieli prawo tylko ci imigranci, którzy przebywajš w Zjednoczonym Królestwie co najmniej cztery lata.

- Należy znaleŸć rozwišzanie, które nie byłoby dyskryminujšce wobec któregokolwiek państwa Unii Europejskiej - powiedział Sobotka. Jednš z takich możliwoœci jest według niego wprowadzenie w traktatach europejskich zmian zezwalajšcych rzšdom państw członkowskich na skorzystanie z "hamulca bezpieczeństwa" w odniesieniu do œwiadczeń socjalnych. Œrodek ten umożliwiłby danemu państwu ograniczenie imigracji z innych krajów UE w razie zbyt silnego nacisku na jego system socjalny.

Cameron wskazał, że Wielka Brytania popiera swobodę przemieszczania się pracowników, ale w ostatnim dziesięcioleciu migracja kładzie się na systemie socjalnym zbyt ciężkim brzemieniem. - Bardzo sobie cenię to, jak wielu Europejczyków, w tym Czechów, przyniosło korzyœci Wielkiej Brytanii. Moje obawy i obawy brytyjskich obywateli budzi ta olbrzymia liczba ludzi, którzy przemieszczajš się po Europie, oraz obcišżenie, jakie to przedstawia dla administracji publicznej - powiedział.

Jeœli osišgnięty na lutowym unijnym szczycie kompromis "będzie dobry, wtedy będę bardzo zdecydowanie dšżył do tego, by Wielka Brytania pozostała w zreformowanej Unii Europejskiej" - zadeklarował brytyjski premier.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL