Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Sondaż: Polacy nie chcš uchodźców z Bliskiego Wschodu

AFP
Polacy nie chcš uchodŸców z Afryki i z Bliskiego Wschodu. Z sondażu przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych wynika, że przeciwko decyzji rzšdu o przyjęciu uchodŸców opowiedziało się przeszło 70 proc. ankietowanych. Z tego aż 35.8 proc. zadeklarowało, że jest temu zdecydowanie przeciwna.

Podczas zakończonych właœnie nieformalnych obrad szefów resortów wewnętrznych państw unijnych w Luksemburgu, wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Stachańczyk powiedział, że Polska jest gotowa na przyjęcie dwóch tysięcy uchodŸców z Syrii i Erytrei.

Jednak jak pokazuje nasz sondaż, decyzję o przyjęciu uchodŸców popiera mniej niż co czwarty ankietowany.

– Jesteœmy społeczeństwem klaustrofobicznym. Polacy zawsze byli zdystansowani nie tylko wobec osób z odległych krajów i innych kultur, ale także tych obcokrajowców, którzy mieszkajš na terenie Polski – Romów, Litwinów, Białorusinów czy Ukraińców – przypomina prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny. – Spojrzenie na obcokrajowców zmienia się dopiero wtedy, gdy ich obecnoœć w Polsce można przekuć na konkretny zysk typu zatrudnienie na czarno Ukrainkę do sprzštania. Wtedy ich pochodzenie nie jest już takim problemem. Tu jednak takiej możliwoœci nie widzš – dodaje ekspert. Trudno też mówić o gotowoœci Polski na przyjęcie imigrantów. Zgodnie z deklaracjami MSW majš oni mieszkać w specjalnych oœrodkach prowadzonych przez Urzšd do Spraw Cudzoziemców. Takich placówek jest w Polsce 13.

Dodatkowo majš być oni objęci specjalnym programem integracyjnym, w ramach którego mieliby uczyć się języka polskiego, poznawać naszš kulturę i lokalnš społecznoœć. – Z tym może być jednak problem. Integracjš cudzoziemców w Polsce zajmujš się organizacje pozarzšdowe a finansowane sš przeważnie ze œrodków unijnych. Tak się jednak niefortunnie stało, że wszystkie tegoroczne fundusze na ten cel już się wyczerpały, a ludzie, którzy się tym zajmowali, szukajš teraz innej pracy. To oznacza, że nie będzie komu i za co zorganizować dla nich zajęć integracyjnych – mówi Mirosław Bieniecki z Instytutu Studiów Migracyjnych.

Jego zdaniem brak takich działań spowoduje eskalację niechęci wobec imigrantów i doprowadzi do niepotrzebnych tarć społecznych. – Szczególnie silne będš one ze strony œrodowisk skrajnie prawicowych – mówi Bieniecki.

Z naszego sondażu wynika, że najwięcej przeciwników przyjęcia uchodŸców jest wœród głosujšcych na KORWiN bo aż 83 proc. Najmniej wœród popierajšcych ugrupowanie Ryszarda Petru.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-4 lipca metodš wywiadu telefonicznego na losowo wybranej, reprezentatywne grupie Polaków.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL